STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2010

Stiftelsens stöd för långsiktiga samarbeten får gemensam utlysning

Publicerad 2010-09-15


Stiftelsens program för långsiktiga samarbeten, Institutional Grants och Institutional Grants for Younger Researchers får i år en gemensam utlysning. Det innebär att samtliga sökande använder samma programmodul. Ansökningar ska inkomma till Stiftelsen senast den 1 december 2010.

Ansökan görs genom Stiftelsens elektroniska ansökningssystem som öppnar under oktober månad 2010.

Ansökningarna kommer att beredas parallellt i Stiftelsens bedömargrupper.

Omkring hälften av de beviljade medlen kommer att fördelas till juniora forskare, d.v.s. forskare som disputerat högst sju år innan sista ansökningsdatum.

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.