STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
» Nyheter / 2010

Stiftelsens stöd för långsiktiga samarbeten får gemensam utlysning

Publicerad 2010-09-15


Stiftelsens program för långsiktiga samarbeten, Institutional Grants och Institutional Grants for Younger Researchers får i år en gemensam utlysning. Det innebär att samtliga sökande använder samma programmodul. Ansökningar ska inkomma till Stiftelsen senast den 1 december 2010.

Ansökan görs genom Stiftelsens elektroniska ansökningssystem som öppnar under oktober månad 2010.

Ansökningarna kommer att beredas parallellt i Stiftelsens bedömargrupper.

Omkring hälften av de beviljade medlen kommer att fördelas till juniora forskare, d.v.s. forskare som disputerat högst sju år innan sista ansökningsdatum.

 
 
I fokus
STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016. 


STINT Internationalisation Index 2016

STINT har undersökt hur internationella 28 svenska universitet och högskolor är. Med detta internationaliseringsindex erbjuder STINT för första gången en möjlighet att på ett relativt heltäckande sätt kunna mäta hur internationellt ett lärosäte är.