STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2010

STINT flyttar

Publicerad 2010-08-23


Onsdagen den 25 augusti flyttar STINT till Mäster Samuelsgatan 60.

Ny postadress är:

STINT
Box 3523
103 69 Stockholm

Nytt växelnummer är:

08-671 19 90

Under tisdagen den 24 augusti kommer STINTs IT-system att flyttas. E-post och ansökningssystem kommer att tillfälligt ligga nere. STINTs websida kommer att ligga uppe kontinuerligt.

Under onsdag och torsdag kommer STINTs kontor inte vara bemannat.

Från och med fredag den 27 augusti förväntas kontoret vara bemannat och alla system vara i drift.

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.