STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2010

Ny styrelse utsedd

Publicerad 2010-06-29


STINT:s avgående styrelse har den 29 juni fattat beslut om ledamöterna till den nya styrelsen.

Utsedda efter förslag från KVA, SUHF, VR, FAS, FORMAS och Vinnova:
Eva Björck-Åkesson, verkställande direktör/professor HLK, Högskolan i Jönkoping
Simone Fischer-Hübner, professor, Karlstads universitet
Kerstin Niblaeus, ordförande, Stockholm Environment Institute
Jörgen Ohlsson, förbundsdirektör, Naturvetarna
Birgit Schlyter, professor, Stockholms universitet
Vakant

Utsedda av regeringen:
Viveka Ekberg, verkställande direktör, PP Pension
Olle Wästberg, f.d. generaldirektör, Svenska Institutet

Utsedd av den avgående styrelsen:
Anna Hultgårdh-Nilsson, professor, Lunds universitet

Den nya styrelsen tillträder den 1 juli och kommer att hålla konstituterande styrelsemöte den tisdag den 6 juli. Ordförande och vice ordförande utses inom styrelsen. Styrelsen har en mandatperiod på tre år.

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.