STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2010

Ny styrelse utsedd

Publicerad 2010-06-29


STINT:s avgående styrelse har den 29 juni fattat beslut om ledamöterna till den nya styrelsen.

Utsedda efter förslag från KVA, SUHF, VR, FAS, FORMAS och Vinnova:
Eva Björck-Åkesson, verkställande direktör/professor HLK, Högskolan i Jönkoping
Simone Fischer-Hübner, professor, Karlstads universitet
Kerstin Niblaeus, ordförande, Stockholm Environment Institute
Jörgen Ohlsson, förbundsdirektör, Naturvetarna
Birgit Schlyter, professor, Stockholms universitet
Vakant

Utsedda av regeringen:
Viveka Ekberg, verkställande direktör, PP Pension
Olle Wästberg, f.d. generaldirektör, Svenska Institutet

Utsedd av den avgående styrelsen:
Anna Hultgårdh-Nilsson, professor, Lunds universitet

Den nya styrelsen tillträder den 1 juli och kommer att hålla konstituterande styrelsemöte den tisdag den 6 juli. Ordförande och vice ordförande utses inom styrelsen. Styrelsen har en mandatperiod på tre år.

 
 
I fokus
Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.  


Välbesökt Double Degree Programmes seminarium

STINT anordnade tisdagen den 6 mars Double Degree Programmes Seminar. Seminariet, som handlade om erfarenhetsutbyte och goda exempel, blev snabbt fullbokat och lockade besökare från flera lärosäten i olika delar av landet. Nu kan du ta del av presentationerna.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om STINTs satsning på ökad kommunikation och kunskapsspridning kring internationalisering av forskning och högre utbildning. Han skriver även om STINTs kommande nyhetsbrev och hans förhoppningar om detta.


STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan.