STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
» Nyheter / 2010

Ny styrelse utsedd

Publicerad 2010-06-29


STINT:s avgående styrelse har den 29 juni fattat beslut om ledamöterna till den nya styrelsen.

Utsedda efter förslag från KVA, SUHF, VR, FAS, FORMAS och Vinnova:
Eva Björck-Åkesson, verkställande direktör/professor HLK, Högskolan i Jönkoping
Simone Fischer-Hübner, professor, Karlstads universitet
Kerstin Niblaeus, ordförande, Stockholm Environment Institute
Jörgen Ohlsson, förbundsdirektör, Naturvetarna
Birgit Schlyter, professor, Stockholms universitet
Vakant

Utsedda av regeringen:
Viveka Ekberg, verkställande direktör, PP Pension
Olle Wästberg, f.d. generaldirektör, Svenska Institutet

Utsedd av den avgående styrelsen:
Anna Hultgårdh-Nilsson, professor, Lunds universitet

Den nya styrelsen tillträder den 1 juli och kommer att hålla konstituterande styrelsemöte den tisdag den 6 juli. Ordförande och vice ordförande utses inom styrelsen. Styrelsen har en mandatperiod på tre år.

 
 
I fokus
STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016. 


STINT Internationalisation Index 2016

STINT har undersökt hur internationella 28 svenska universitet och högskolor är. Med detta internationaliseringsindex erbjuder STINT för första gången en möjlighet att på ett relativt heltäckande sätt kunna mäta hur internationellt ett lärosäte är.