STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2010

Doktorandstipendier

Publicerad 2010-04-07


STINT:s styrelse beslutade den 7 april att bevilja 15 stipendier för forskarstuderande, inklusive sju handledarbidrag. De beviljade stipendierna hade utvalts bland 75 inkomna ansökningar. De beviljade doktorandstipendierna går till:

Maja Bäckvall, Uppsala universitet
Karolina Enquist Källgren, Göteborgs universitet
Maria Eugenia González, Göteborgs universitet
Gina Gustavsson, Uppsala universitet
Sofie Hellberg, Göteborgs universitet
Björn Hellqvist, Uppsala universitet
Linn Holmberg, Umeå universitet
Erik Jönsson, Lunds universitet
Anne Kaun, Södertörns högskola
Kristin Ljungkvist, Uppsala universitet
Gunvald Ims, Uppsala universitet
Karin Enflo, Uppsala universitet
Cecilia Notini Burch, Stockholms universitet
Johannes Heuman, Stockholms universitet
Anezka Kuzmicova, Stockholms universitet

Programmet ger möjlighet för forskarstuderande inom humaniora, teologi, religionsvetenskap, samhällsvetenskap och juridik att tillbringa en termin (minst fyra månader) vid ett utländskt lärosäte eller forskningsinstitut läsåret 2010/2011.
 

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.