STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
» Nyheter / 2010

Beviljade bidrag inom Institutional Grants Programme

Publicerad 2010-05-04


STINT:s styrelse beslutade vid sammanträde den 7 april 2010 att bevilja sju bidrag inom Institutional Grants Programme, till en total kostnad av 6,3 miljoner kronor, med start det akademiska året 2010/11.

Följande forskare har beviljats bidrag:

Niclas Karlsson, Medical Biochemistry, Göteborgs universitet, 900 000 kronor för samarbete med Pauline Rudd, NIBRT, University College Dublin, Irland, inom ”Bioinformatic Platform for Glycodiscovery”

Lars Larsson, Inst. för neurovetenskap, Uppsala universitet, 1 milj kronor för samarbete med Paul Gregorevic, Lab. for Muscle Res. & Therapeutics Development, Baker IDI Heart and Diabetes Institute, Australien, inom “Aging-related changes in skeletal muscle structure-function and specific intervention strategies: a translational approach”

Thomas Laurell, Mätteknik & Industriell Elektroteknik, Lunds universitet, 1 milj kronor för samarbete med Soyoun Kim, Biomedical Engineering, Dongguk University, Korea, inom “New translational biomarker tools for clinical diagnostics and therapeutics”

Peter Lazor, Department of Earth Sciences, Uppsala universitet, 1 milj kronor för samarbete med Viktor Struzhkin, Geophysical Laboratory, Carnegie Institution of Washington, USA, inom “Novel techniques for characterization of minerals and design of multifunctional materials”

Kristiina Oksman, Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik, Luleå tekniska universitet 900 000 kronor för samarbete med Paul Webley, Dept. of Chemical Engineering, Monash University, Australien, inom “Bio Energy Research- from seed to advanced fuels and chemicals”

Rimvydas Vasaitis, Skoglig mykologi och patologi, Sveriges lantbruksuniversitet 500 000 kronor för samarbete med Tod Ramsfield, Forest Biosecurity, Scion (New Zealand Forest Research Institute), Nya Zeeland, inom “Facing challenges to forest health imposed by climate change and globalization”

Dag Winkler, Mikroelektronik och nanovetenskap - MC2, Chalmers tekniska högskola, 1 milj. kronor för samarbete med Yung Woo Park, Dept. of Physics and Astronomy, Seoul National University, Korea, inom “The physics and applications of graphene- and Josephson-junction devices”.

 
 
I fokus
STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan. 


STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016.