STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2010

Beviljade bidrag inom Institutional Grants Programme

Publicerad 2010-05-04


STINT:s styrelse beslutade vid sammanträde den 7 april 2010 att bevilja sju bidrag inom Institutional Grants Programme, till en total kostnad av 6,3 miljoner kronor, med start det akademiska året 2010/11.

Följande forskare har beviljats bidrag:

Niclas Karlsson, Medical Biochemistry, Göteborgs universitet, 900 000 kronor för samarbete med Pauline Rudd, NIBRT, University College Dublin, Irland, inom ”Bioinformatic Platform for Glycodiscovery”

Lars Larsson, Inst. för neurovetenskap, Uppsala universitet, 1 milj kronor för samarbete med Paul Gregorevic, Lab. for Muscle Res. & Therapeutics Development, Baker IDI Heart and Diabetes Institute, Australien, inom “Aging-related changes in skeletal muscle structure-function and specific intervention strategies: a translational approach”

Thomas Laurell, Mätteknik & Industriell Elektroteknik, Lunds universitet, 1 milj kronor för samarbete med Soyoun Kim, Biomedical Engineering, Dongguk University, Korea, inom “New translational biomarker tools for clinical diagnostics and therapeutics”

Peter Lazor, Department of Earth Sciences, Uppsala universitet, 1 milj kronor för samarbete med Viktor Struzhkin, Geophysical Laboratory, Carnegie Institution of Washington, USA, inom “Novel techniques for characterization of minerals and design of multifunctional materials”

Kristiina Oksman, Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik, Luleå tekniska universitet 900 000 kronor för samarbete med Paul Webley, Dept. of Chemical Engineering, Monash University, Australien, inom “Bio Energy Research- from seed to advanced fuels and chemicals”

Rimvydas Vasaitis, Skoglig mykologi och patologi, Sveriges lantbruksuniversitet 500 000 kronor för samarbete med Tod Ramsfield, Forest Biosecurity, Scion (New Zealand Forest Research Institute), Nya Zeeland, inom “Facing challenges to forest health imposed by climate change and globalization”

Dag Winkler, Mikroelektronik och nanovetenskap - MC2, Chalmers tekniska högskola, 1 milj. kronor för samarbete med Yung Woo Park, Dept. of Physics and Astronomy, Seoul National University, Korea, inom “The physics and applications of graphene- and Josephson-junction devices”.

 
 
I fokus
Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.  


Välbesökt Double Degree Programmes seminarium

STINT anordnade tisdagen den 6 mars Double Degree Programmes Seminar. Seminariet, som handlade om erfarenhetsutbyte och goda exempel, blev snabbt fullbokat och lockade besökare från flera lärosäten i olika delar av landet. Nu kan du ta del av presentationerna.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om STINTs satsning på ökad kommunikation och kunskapsspridning kring internationalisering av forskning och högre utbildning. Han skriver även om STINTs kommande nyhetsbrev och hans förhoppningar om detta.


STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan.