STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2010

Beviljade bidrag inom Institutional Grants Programme

Publicerad 2010-05-04


STINT:s styrelse beslutade vid sammanträde den 7 april 2010 att bevilja sju bidrag inom Institutional Grants Programme, till en total kostnad av 6,3 miljoner kronor, med start det akademiska året 2010/11.

Följande forskare har beviljats bidrag:

Niclas Karlsson, Medical Biochemistry, Göteborgs universitet, 900 000 kronor för samarbete med Pauline Rudd, NIBRT, University College Dublin, Irland, inom ”Bioinformatic Platform for Glycodiscovery”

Lars Larsson, Inst. för neurovetenskap, Uppsala universitet, 1 milj kronor för samarbete med Paul Gregorevic, Lab. for Muscle Res. & Therapeutics Development, Baker IDI Heart and Diabetes Institute, Australien, inom “Aging-related changes in skeletal muscle structure-function and specific intervention strategies: a translational approach”

Thomas Laurell, Mätteknik & Industriell Elektroteknik, Lunds universitet, 1 milj kronor för samarbete med Soyoun Kim, Biomedical Engineering, Dongguk University, Korea, inom “New translational biomarker tools for clinical diagnostics and therapeutics”

Peter Lazor, Department of Earth Sciences, Uppsala universitet, 1 milj kronor för samarbete med Viktor Struzhkin, Geophysical Laboratory, Carnegie Institution of Washington, USA, inom “Novel techniques for characterization of minerals and design of multifunctional materials”

Kristiina Oksman, Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik, Luleå tekniska universitet 900 000 kronor för samarbete med Paul Webley, Dept. of Chemical Engineering, Monash University, Australien, inom “Bio Energy Research- from seed to advanced fuels and chemicals”

Rimvydas Vasaitis, Skoglig mykologi och patologi, Sveriges lantbruksuniversitet 500 000 kronor för samarbete med Tod Ramsfield, Forest Biosecurity, Scion (New Zealand Forest Research Institute), Nya Zeeland, inom “Facing challenges to forest health imposed by climate change and globalization”

Dag Winkler, Mikroelektronik och nanovetenskap - MC2, Chalmers tekniska högskola, 1 milj. kronor för samarbete med Yung Woo Park, Dept. of Physics and Astronomy, Seoul National University, Korea, inom “The physics and applications of graphene- and Josephson-junction devices”.

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.