STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2010

Beviljade bidrag inom Institutional Grants for Younger Researchers

Publicerad 2010-03-17


Följande forskare har beviljats bidrag:

Laura Álvarez López, Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier, Stockholms universitet, 1 200 000 kr, för samarbete med Magdalena Coll, Universidad de la Repúbica, Uruguay, och Tania Alkmim, Universidade de Estadual de Campinas, Brasilien, inom projektet ”Afro-Latin Linguistics: Language Contact in Intercultural Settings”

Fredrik Andersson, Matematikcentrum, Lunds universitet, 1 200 000 kr, för samarbete med Anton Duchov, Novisibirsk State University, Ryssland och Gregory Beylkin, University of Colorado, USA, inom projektet ”Wave Packet Representations for Seismic Imaging”

Mate Erdelyi, Institutionen för kemi, Göteborgs universitet, 1 200 000 kr, för samarbete med Filip Van Petegem, University of Britsh Columbia, Kanada, inom projektet ”Development of Paramagnetic Reporter Tools for an Improved Understanding of Malignant Hyperthermia”

Mattias Jacobsson, Institutionen för evolution, genomik och systematik, Uppsala universitet, 1 200 000 kr, för samarbete med Michael Blum, University of Grenoble, Frankrike, inom projektet ”Statistics for Exploring the Genomic Landscape: Implications for Human Evolution and Origins”

Marjam Ott, Institutionen för fysikalisk och analytisk kemi, Uppsala universitet, 1 200 000 kr, för samarbete med Liping Tang, University of Texas, USA och Andreas Heilmann, Fraunhofer Institut, Tyskland, inom projektet ”Pro-inflammatory Characteristics of Nano-Porous Alumina”

Ralph Hendrik Scheicher
, Institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet, 1 200 000 kr, för samarbete med Alexandre Reily Rocha, Universidade Federal do ABC, Brasilien och Yuhui He, Chinese Academy of Sciences, Kina, inom projektet ”Functionalization Approach in Sequencing Technology Design of Nanopores Aimed at Rapid and Economical Analysis of DNA: fastDNAread"

Lisa Westerberg, Institutionen för medicin, Karolinska institutet, 1 200 000 kr, för samarbete med Siobhan Burns, University College London, Storbritannien och Scott Snapper, Harvard Medical School, USA, inom projeketet ”Unraveling the Role of WASP Activety for Development of Primary Immunodeficiency in Mouse and Man”

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.