STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2010

Beviljade bidrag inom Institutional Grants for Younger Researchers

Publicerad 2010-03-17


Följande forskare har beviljats bidrag:

Laura Álvarez López, Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier, Stockholms universitet, 1 200 000 kr, för samarbete med Magdalena Coll, Universidad de la Repúbica, Uruguay, och Tania Alkmim, Universidade de Estadual de Campinas, Brasilien, inom projektet ”Afro-Latin Linguistics: Language Contact in Intercultural Settings”

Fredrik Andersson, Matematikcentrum, Lunds universitet, 1 200 000 kr, för samarbete med Anton Duchov, Novisibirsk State University, Ryssland och Gregory Beylkin, University of Colorado, USA, inom projektet ”Wave Packet Representations for Seismic Imaging”

Mate Erdelyi, Institutionen för kemi, Göteborgs universitet, 1 200 000 kr, för samarbete med Filip Van Petegem, University of Britsh Columbia, Kanada, inom projektet ”Development of Paramagnetic Reporter Tools for an Improved Understanding of Malignant Hyperthermia”

Mattias Jacobsson, Institutionen för evolution, genomik och systematik, Uppsala universitet, 1 200 000 kr, för samarbete med Michael Blum, University of Grenoble, Frankrike, inom projektet ”Statistics for Exploring the Genomic Landscape: Implications for Human Evolution and Origins”

Marjam Ott, Institutionen för fysikalisk och analytisk kemi, Uppsala universitet, 1 200 000 kr, för samarbete med Liping Tang, University of Texas, USA och Andreas Heilmann, Fraunhofer Institut, Tyskland, inom projektet ”Pro-inflammatory Characteristics of Nano-Porous Alumina”

Ralph Hendrik Scheicher
, Institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet, 1 200 000 kr, för samarbete med Alexandre Reily Rocha, Universidade Federal do ABC, Brasilien och Yuhui He, Chinese Academy of Sciences, Kina, inom projektet ”Functionalization Approach in Sequencing Technology Design of Nanopores Aimed at Rapid and Economical Analysis of DNA: fastDNAread"

Lisa Westerberg, Institutionen för medicin, Karolinska institutet, 1 200 000 kr, för samarbete med Siobhan Burns, University College London, Storbritannien och Scott Snapper, Harvard Medical School, USA, inom projeketet ”Unraveling the Role of WASP Activety for Development of Primary Immunodeficiency in Mouse and Man”

 
 
I fokus
Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.  


Välbesökt Double Degree Programmes seminarium

STINT anordnade tisdagen den 6 mars Double Degree Programmes Seminar. Seminariet, som handlade om erfarenhetsutbyte och goda exempel, blev snabbt fullbokat och lockade besökare från flera lärosäten i olika delar av landet. Nu kan du ta del av presentationerna.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om STINTs satsning på ökad kommunikation och kunskapsspridning kring internationalisering av forskning och högre utbildning. Han skriver även om STINTs kommande nyhetsbrev och hans förhoppningar om detta.


STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan.