STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
» Nyheter / 2010

Beviljade bidrag inom Institutional Grants for Younger Researchers

Publicerad 2010-03-17


Följande forskare har beviljats bidrag:

Laura Álvarez López, Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier, Stockholms universitet, 1 200 000 kr, för samarbete med Magdalena Coll, Universidad de la Repúbica, Uruguay, och Tania Alkmim, Universidade de Estadual de Campinas, Brasilien, inom projektet ”Afro-Latin Linguistics: Language Contact in Intercultural Settings”

Fredrik Andersson, Matematikcentrum, Lunds universitet, 1 200 000 kr, för samarbete med Anton Duchov, Novisibirsk State University, Ryssland och Gregory Beylkin, University of Colorado, USA, inom projektet ”Wave Packet Representations for Seismic Imaging”

Mate Erdelyi, Institutionen för kemi, Göteborgs universitet, 1 200 000 kr, för samarbete med Filip Van Petegem, University of Britsh Columbia, Kanada, inom projektet ”Development of Paramagnetic Reporter Tools for an Improved Understanding of Malignant Hyperthermia”

Mattias Jacobsson, Institutionen för evolution, genomik och systematik, Uppsala universitet, 1 200 000 kr, för samarbete med Michael Blum, University of Grenoble, Frankrike, inom projektet ”Statistics for Exploring the Genomic Landscape: Implications for Human Evolution and Origins”

Marjam Ott, Institutionen för fysikalisk och analytisk kemi, Uppsala universitet, 1 200 000 kr, för samarbete med Liping Tang, University of Texas, USA och Andreas Heilmann, Fraunhofer Institut, Tyskland, inom projektet ”Pro-inflammatory Characteristics of Nano-Porous Alumina”

Ralph Hendrik Scheicher
, Institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet, 1 200 000 kr, för samarbete med Alexandre Reily Rocha, Universidade Federal do ABC, Brasilien och Yuhui He, Chinese Academy of Sciences, Kina, inom projektet ”Functionalization Approach in Sequencing Technology Design of Nanopores Aimed at Rapid and Economical Analysis of DNA: fastDNAread"

Lisa Westerberg, Institutionen för medicin, Karolinska institutet, 1 200 000 kr, för samarbete med Siobhan Burns, University College London, Storbritannien och Scott Snapper, Harvard Medical School, USA, inom projeketet ”Unraveling the Role of WASP Activety for Development of Primary Immunodeficiency in Mouse and Man”

 
 
I fokus
STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan. 


STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016.