STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2010

Nätverksbidrag beviljade

Publicerad 2010-02-09


STINT har i december 2009 beslutat om två nätverksbidrag för att stimulera svenska forskare inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området att utveckla sina internationella kontakter.

Lena Fritzén, Institutionen för pedagogik, Växjö universitet – Linnéuniversitetet, har beviljats ett bidrag om 100 000 SEK för samarbete med University of Salzburg, Österrike, University of Cyprus and University of Leipzig, Tyskland inom “Integrative approaches within teacher education”

Monica Nyström, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska institutet har beviljats ett bidrag om 100 000 SEK för samarbete med Heidelberg University and Ohio State University, USA och Griffith University, Australien inom “Organizational culture and quality improvement”.

Läs mer om programmet

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.