STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
» Nyheter / 2002

Pressmeddelande: Postdoc-stipendier räddas

Publicerad 2002-11-15


Avtal mellan STINT och Vetenskapsrådet

Den osäkra situationen för postdoktorala stipendier ("postdoc"-stipendier) är nu löst. En överenskommelse mellan Vetenskapsrådet och Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) ger fortsatt möjlighet att söka sig utomlands för yngre forskare inom samtliga vetenskapsområden.

Avtalet innebär att man samfinansierar stipendierna inom naturvetenskap, teknik och medicin under åren 2003 – 2005. Sammanlagt handlar det om 60 miljoner kronor, där STINT står för minst 25 miljoner kronor och Vetenskapsrådet bidrar med sammanlagt minst 35 mkr. Efter 2005 övertar Vetenskapsrådet hela ansvaret för stipendier inom medicin, natur- och teknikvetenskap.

STINT kommer, som tidigare aviserats, att inom programmet för internationalisering av kulturvetenskaperna erbjuda postdoc-stipendier för yngre forskare inom humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi. Under 2003 - 2005 kommer STINT att i en särskild satsning avsätta minst 15 mkr för stipendier inom kulturvetenskaperna.

Ansökningar, hantering och datum

Yngre forskare kan söka stipendier för läsåret 2003/04. Alla ansökningar skall lämnas via STINT:s elektroniska ansökningssystem senast den 15 december 2002. Bedömningen av ansökningarna inom medicin, natur- och teknikvetenskap görs av Vetenskapsrådet medan bedömningen av ansökningar inom humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi görs av STINT. Från och med nästa år övertar Vetenskapsrådet ansvaret för hela ansökningsprocessen inom medicin, natur- och teknikvetenskap.

Bakgrund

Postdoc-stipendier är en viktig ingrediens i forskningssystemet. Ett stipendium erbjuder den unga forskaren möjligheter att vid ett utländskt lärosäte fortsätta sin forskning eller starta i en ny bana, att bli en mer självständig forskare och att utvidga sitt internationella kontaktnät.

I samband med statens budgetnedskärning i slutet av 90-talet övertog STINT ansvaret för de dåvarande forskningsrådens postdoc-program. STINT har årligen beviljat mellan 50 och 80 stipendier. Genom den nu slutna överenskommelsen går successivt ansvaret för postdoc-stipendier inom medicin, natur- och teknikvetenskap till Vetenskapsrådet.

Kommentarer

Pär Omling, generaldirektör Vetenskapsrådet: 08-546 44 185 / par.omling@vr.se
Roger Svensson, verkställande direktör STINT: 08-671 19 94 / roger.svensson@stint.se

Mer information:

Information om ansökningsförfarandet kommer inom kort att finnas på STINT:s webbplats.

Kontaktpersoner:

Humaniora, samhällsvetenskap, juridik, teologi
Mattias Löwhagen, STINT: 08-671 19 92 /mattias.lowhagen@stint.se

Natur- och teknikvetenskap
Margareta Eliasson, Vetenskapsrådet: 08-546 44 179 / margareta.eliasson@vr.se

Medicin
Agneta Axelsson, Vetenskapsrådet: 08-546 44 275 / agneta.axelsson@vr.se

Senast uppdaterad: 02-11-15 23:34

 
 
I fokus
STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan. 


STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016.