STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2002

Pressmeddelande: Postdoc-stipendier räddas

Publicerad 2002-11-15


Avtal mellan STINT och Vetenskapsrådet

Den osäkra situationen för postdoktorala stipendier ("postdoc"-stipendier) är nu löst. En överenskommelse mellan Vetenskapsrådet och Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) ger fortsatt möjlighet att söka sig utomlands för yngre forskare inom samtliga vetenskapsområden.

Avtalet innebär att man samfinansierar stipendierna inom naturvetenskap, teknik och medicin under åren 2003 – 2005. Sammanlagt handlar det om 60 miljoner kronor, där STINT står för minst 25 miljoner kronor och Vetenskapsrådet bidrar med sammanlagt minst 35 mkr. Efter 2005 övertar Vetenskapsrådet hela ansvaret för stipendier inom medicin, natur- och teknikvetenskap.

STINT kommer, som tidigare aviserats, att inom programmet för internationalisering av kulturvetenskaperna erbjuda postdoc-stipendier för yngre forskare inom humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi. Under 2003 - 2005 kommer STINT att i en särskild satsning avsätta minst 15 mkr för stipendier inom kulturvetenskaperna.

Ansökningar, hantering och datum

Yngre forskare kan söka stipendier för läsåret 2003/04. Alla ansökningar skall lämnas via STINT:s elektroniska ansökningssystem senast den 15 december 2002. Bedömningen av ansökningarna inom medicin, natur- och teknikvetenskap görs av Vetenskapsrådet medan bedömningen av ansökningar inom humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi görs av STINT. Från och med nästa år övertar Vetenskapsrådet ansvaret för hela ansökningsprocessen inom medicin, natur- och teknikvetenskap.

Bakgrund

Postdoc-stipendier är en viktig ingrediens i forskningssystemet. Ett stipendium erbjuder den unga forskaren möjligheter att vid ett utländskt lärosäte fortsätta sin forskning eller starta i en ny bana, att bli en mer självständig forskare och att utvidga sitt internationella kontaktnät.

I samband med statens budgetnedskärning i slutet av 90-talet övertog STINT ansvaret för de dåvarande forskningsrådens postdoc-program. STINT har årligen beviljat mellan 50 och 80 stipendier. Genom den nu slutna överenskommelsen går successivt ansvaret för postdoc-stipendier inom medicin, natur- och teknikvetenskap till Vetenskapsrådet.

Kommentarer

Pär Omling, generaldirektör Vetenskapsrådet: 08-546 44 185 / par.omling@vr.se
Roger Svensson, verkställande direktör STINT: 08-671 19 94 / roger.svensson@stint.se

Mer information:

Information om ansökningsförfarandet kommer inom kort att finnas på STINT:s webbplats.

Kontaktpersoner:

Humaniora, samhällsvetenskap, juridik, teologi
Mattias Löwhagen, STINT: 08-671 19 92 /mattias.lowhagen@stint.se

Natur- och teknikvetenskap
Margareta Eliasson, Vetenskapsrådet: 08-546 44 179 / margareta.eliasson@vr.se

Medicin
Agneta Axelsson, Vetenskapsrådet: 08-546 44 275 / agneta.axelsson@vr.se

Senast uppdaterad: 02-11-15 23:34

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.