STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2002

Frågor kring PD-, Kvet-, EUI- och IG-ansökningar senast 13 december

Publicerad 2002-12-12


Frågor kring de aktuella ansökningsomgångarna för postdoc, kulturvetardoktorander, EUI och Institutional Grants ska ställas till STINT senast klockan 17:00 den 13 december.

Under helgen kommer ingen finnas på plats på STINT för att svara på frågor kring ansökningarna. De frågor som inte ställts senast 17:00 den 13 december kommer därför inte hinna besvaras innan ansökningssystemet stängt, vilket sker söndagen den 15 december 17:00.

Eventuella bilagor och den sida av ansökan som skall undertecknas och skickas per post skall vara STINT tillhanda senast den 17 december. Detta gäller ansökningar inom samtliga program.

Senast uppdaterad: 02-12-13 09:32

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.