STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2002

Stort intresse att söka medel

Publicerad 2002-12-17


När Stiftelsens ansökningsystem stängde den 15 december hade totalt 468 ansökningar inkommit.

Ansökningarna fördelades enligt följande: 305 postdoc, 95 Institutional grants och 68 forskarstuderande. Status "insänd" betyder att Stiftelsen har mottagit ansökan.

Nu påbörjas beredningsarbetet inom respektive program. Besked om stipendier och bidrag skickas ut i april 2003.

Senast uppdaterad: 02-12-17 09:58

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.