STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2003

Personutbyte med Tyskland - PPP

Publicerad 2003-12-23


STINT har beslutat om projektbidrag för stöd till vetenskapliga samarbetsprojekt med Tyskland för 2004-2005.

Stiftelsen har i november 2003 beslutat att bevilja 25 projektbidrag inom STINT-DAAD programmet för stöd till vetenskapliga samarbetsprojekt, personutbyte, med Tyskland, PPP, till en total kostnad om 1 849 000 kronor för åren 2004 och 2005.

Beviljade PPP-bidrag 2004-2005

Senast uppdaterad: 04-02-05 15:45

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.