STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2003

Stipendier för lärare

Publicerad 2003-10-09


Stiftelsen inbjuder 22 universitet och högskolor att nominera en kandidat till STINT Programme for Excellence in Teaching. Deltagande lärare får under höstterminen 2004 vistas vid ett amerikanskt lärosäte med inriktning mot ”Liberal Education”.

Sedan 1999 har 24 lärare mottagit stipendium inom stipendieprogrammet. Tidigare stipendiater representerar olika ämnesområden men har det gemensamt att de anses vara drivande för utvecklingen av utbildningen. Läraren behåller sin lön från det svenska lärosätet under utlandsvistelsen. Stiftelsen beviljar ett stipendium för merkostnader i samband med utbytet. Sista datum för ansökan är den 1 december 2003.

Frågor om programmet besvaras av Charlotte Elam på Stiftesens kansli.

STINT Programme for Excellence in Teaching

Andra STINT-stipendier för lärarutbyte

Senast uppdaterad: 03-10-09 10:41

 
 
I fokus
Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.  


Välbesökt Double Degree Programmes seminarium

STINT anordnade tisdagen den 6 mars Double Degree Programmes Seminar. Seminariet, som handlade om erfarenhetsutbyte och goda exempel, blev snabbt fullbokat och lockade besökare från flera lärosäten i olika delar av landet. Nu kan du ta del av presentationerna.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om STINTs satsning på ökad kommunikation och kunskapsspridning kring internationalisering av forskning och högre utbildning. Han skriver även om STINTs kommande nyhetsbrev och hans förhoppningar om detta.


STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan.