STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2003

Stipendier för lärare

Publicerad 2003-10-09


Stiftelsen inbjuder 22 universitet och högskolor att nominera en kandidat till STINT Programme for Excellence in Teaching. Deltagande lärare får under höstterminen 2004 vistas vid ett amerikanskt lärosäte med inriktning mot ”Liberal Education”.

Sedan 1999 har 24 lärare mottagit stipendium inom stipendieprogrammet. Tidigare stipendiater representerar olika ämnesområden men har det gemensamt att de anses vara drivande för utvecklingen av utbildningen. Läraren behåller sin lön från det svenska lärosätet under utlandsvistelsen. Stiftelsen beviljar ett stipendium för merkostnader i samband med utbytet. Sista datum för ansökan är den 1 december 2003.

Frågor om programmet besvaras av Charlotte Elam på Stiftesens kansli.

STINT Programme for Excellence in Teaching

Andra STINT-stipendier för lärarutbyte

Senast uppdaterad: 03-10-09 10:41

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.