STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
» Nyheter / 2003

Stipendier för lärare

Publicerad 2003-10-09


Stiftelsen inbjuder 22 universitet och högskolor att nominera en kandidat till STINT Programme for Excellence in Teaching. Deltagande lärare får under höstterminen 2004 vistas vid ett amerikanskt lärosäte med inriktning mot ”Liberal Education”.

Sedan 1999 har 24 lärare mottagit stipendium inom stipendieprogrammet. Tidigare stipendiater representerar olika ämnesområden men har det gemensamt att de anses vara drivande för utvecklingen av utbildningen. Läraren behåller sin lön från det svenska lärosätet under utlandsvistelsen. Stiftelsen beviljar ett stipendium för merkostnader i samband med utbytet. Sista datum för ansökan är den 1 december 2003.

Frågor om programmet besvaras av Charlotte Elam på Stiftesens kansli.

STINT Programme for Excellence in Teaching

Andra STINT-stipendier för lärarutbyte

Senast uppdaterad: 03-10-09 10:41

 
 
I fokus
STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan. 


STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016.