STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2003

STINT Scholarships för läsåret 2003/04

Publicerad 2003-02-05


Stiftelsen har fattat beslut om vilka lärosäten som får STINT Scholarships att fördela till utländska studenter på "International Master Programmes".

Vid sammanträde den 23 januari fattade Stiftelsens styrelse beslut om vilka lärosäten som får möjlighet att erbjuda utländska studenter STINT Scholarships under läsåret 2003/04. Totalt hade ansökningar om stipendier till 50 program skickats in och av dessa beviljades 18. Särskilt prioriterades program med högt söktryck och många sökanden från de av Stiftelsen prioriterade länderna.

Stipendierna kan ges till studenter från Brasilien, Chile, Hongkong SAR, Indien, Indonesien, Kina, Mexiko, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan eller Thailand.

Senast uppdaterad: 03-02-05 15:15

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.