STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
» Nyheter / 2003

STINT Scholarships för läsåret 2003/04

Publicerad 2003-02-05


Stiftelsen har fattat beslut om vilka lärosäten som får STINT Scholarships att fördela till utländska studenter på "International Master Programmes".

Vid sammanträde den 23 januari fattade Stiftelsens styrelse beslut om vilka lärosäten som får möjlighet att erbjuda utländska studenter STINT Scholarships under läsåret 2003/04. Totalt hade ansökningar om stipendier till 50 program skickats in och av dessa beviljades 18. Särskilt prioriterades program med högt söktryck och många sökanden från de av Stiftelsen prioriterade länderna.

Stipendierna kan ges till studenter från Brasilien, Chile, Hongkong SAR, Indien, Indonesien, Kina, Mexiko, Sydafrika, Sydkorea, Taiwan eller Thailand.

Senast uppdaterad: 03-02-05 15:15

 
 
I fokus
STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan. 


STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016.