STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2003

Forskarstudier i Taiwan

Publicerad 2003-03-27


Svenska studenter kan söka stipendier för forskarutbildning i Taiwan.

National Sun Yat-sen University i Taiwan utlyser ett antal ”doctoral fellowships” för internationella studenter. Sökande skall ha magisterexamen samt goda TOEFL resultat. Sista datum för ansökan är den 30 april 2003.

Ytterligare information om studier och stipendier finns på universitetets nätplats http://www.doctoral.nsysu.edu.tw

Senast uppdaterad: 03-03-27 11:28

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.