STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
» Nyheter / 2003

Institutional Grants Programme - nya projektstöd beviljade

Publicerad 2003-04-15


STINT har den 4 april 2003 beslutat om totalt 9,1 milj kronor för stöd till samarbete, upp till fyra år, mellan svenska och utländska forskargrupper i ett tjugotal länder.

Styrelsen för STINT har inom sitt program för långsiktigt samarbete mellan forskargrupper, STINT Institutional Grants Programme, beslutat att bevilja 26 sökande totalt 9,1 milj kronor för samarbete mellan svenska och utländska forskargrupper i ett tjugotal länder. Summan avser samarbetet under det första bidragsåret.

Lunds och Uppsala universitet har beviljats 6 samarbetsprojekt vardera, 4 st till Kungl Tekniska Högskolan, 3 st till Karolinska Institutet och 2 st till Göteborgs universitet. 1 projektbidrag vardera har gått till universiteten i Umeå och Stockholm, Sveriges Lantbruksuniversitet och till Högskolan i Jönköping.

Lista beviljade projektstöd 2003

Senast uppdaterad: 03-04-25 16:20

 
 
I fokus
STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016. 


STINT Internationalisation Index 2016

STINT har undersökt hur internationella 28 svenska universitet och högskolor är. Med detta internationaliseringsindex erbjuder STINT för första gången en möjlighet att på ett relativt heltäckande sätt kunna mäta hur internationellt ett lärosäte är.