STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2003

Institutional Grants Programme - nya projektstöd beviljade

Publicerad 2003-04-15


STINT har den 4 april 2003 beslutat om totalt 9,1 milj kronor för stöd till samarbete, upp till fyra år, mellan svenska och utländska forskargrupper i ett tjugotal länder.

Styrelsen för STINT har inom sitt program för långsiktigt samarbete mellan forskargrupper, STINT Institutional Grants Programme, beslutat att bevilja 26 sökande totalt 9,1 milj kronor för samarbete mellan svenska och utländska forskargrupper i ett tjugotal länder. Summan avser samarbetet under det första bidragsåret.

Lunds och Uppsala universitet har beviljats 6 samarbetsprojekt vardera, 4 st till Kungl Tekniska Högskolan, 3 st till Karolinska Institutet och 2 st till Göteborgs universitet. 1 projektbidrag vardera har gått till universiteten i Umeå och Stockholm, Sveriges Lantbruksuniversitet och till Högskolan i Jönköping.

Lista beviljade projektstöd 2003

Senast uppdaterad: 03-04-25 16:20

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.