STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2003

Institutional Grants Programme - nya projektstöd beviljade

Publicerad 2003-04-15


STINT har den 4 april 2003 beslutat om totalt 9,1 milj kronor för stöd till samarbete, upp till fyra år, mellan svenska och utländska forskargrupper i ett tjugotal länder.

Styrelsen för STINT har inom sitt program för långsiktigt samarbete mellan forskargrupper, STINT Institutional Grants Programme, beslutat att bevilja 26 sökande totalt 9,1 milj kronor för samarbete mellan svenska och utländska forskargrupper i ett tjugotal länder. Summan avser samarbetet under det första bidragsåret.

Lunds och Uppsala universitet har beviljats 6 samarbetsprojekt vardera, 4 st till Kungl Tekniska Högskolan, 3 st till Karolinska Institutet och 2 st till Göteborgs universitet. 1 projektbidrag vardera har gått till universiteten i Umeå och Stockholm, Sveriges Lantbruksuniversitet och till Högskolan i Jönköping.

Lista beviljade projektstöd 2003

Senast uppdaterad: 03-04-25 16:20

 
 
I fokus
Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.  


Välbesökt Double Degree Programmes seminarium

STINT anordnade tisdagen den 6 mars Double Degree Programmes Seminar. Seminariet, som handlade om erfarenhetsutbyte och goda exempel, blev snabbt fullbokat och lockade besökare från flera lärosäten i olika delar av landet. Nu kan du ta del av presentationerna.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om STINTs satsning på ökad kommunikation och kunskapsspridning kring internationalisering av forskning och högre utbildning. Han skriver även om STINTs kommande nyhetsbrev och hans förhoppningar om detta.


STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan.