STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2003

Ökat forskarutbyte med Tyskland

Publicerad 2003-05-08


STINT och DAAD, Deutscher Akademischer Austauschdienst, har slutit avtal om ett gemensamt program under tre år, för att främja vetenskapligt samarbete mellan tyska och svenska forskare och forskargrupper, med början 2004.

Programmet som erbjuder stöd till personutbyte, vänder sig till svenska och tyska forskare som vill arbeta inom ett gemensamt forskningsprojekt. Programmet kommer att ha många likheter med projektstödet inom STINT:s Institutional Grants Programme. Basfinansiering av projekt måste t ex ske genom andra medel.

Svenska forskare kommer att kunna söka bidrag för personutbyte hos STINT för 1-2 år, med möjligheter till förlängning. Den tyske partnern skall söka motsvarande bidrag hos DAAD. Bidrag kommer att kunna sökas för samarbete inom alla ämnesområden.

En första utlysning sker i juni med sista ansökningsdatum 1 oktober 2003. Mer information om programmet samt ansökningsprocedur finns under särskilda insatser.

Senast uppdaterad: 03-06-17 11:05

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.