STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2003

Ökat forskarutbyte med Tyskland

Publicerad 2003-05-08


STINT och DAAD, Deutscher Akademischer Austauschdienst, har slutit avtal om ett gemensamt program under tre år, för att främja vetenskapligt samarbete mellan tyska och svenska forskare och forskargrupper, med början 2004.

Programmet som erbjuder stöd till personutbyte, vänder sig till svenska och tyska forskare som vill arbeta inom ett gemensamt forskningsprojekt. Programmet kommer att ha många likheter med projektstödet inom STINT:s Institutional Grants Programme. Basfinansiering av projekt måste t ex ske genom andra medel.

Svenska forskare kommer att kunna söka bidrag för personutbyte hos STINT för 1-2 år, med möjligheter till förlängning. Den tyske partnern skall söka motsvarande bidrag hos DAAD. Bidrag kommer att kunna sökas för samarbete inom alla ämnesområden.

En första utlysning sker i juni med sista ansökningsdatum 1 oktober 2003. Mer information om programmet samt ansökningsprocedur finns under särskilda insatser.

Senast uppdaterad: 03-06-17 11:05

 
 
I fokus
Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.  


Välbesökt Double Degree Programmes seminarium

STINT anordnade tisdagen den 6 mars Double Degree Programmes Seminar. Seminariet, som handlade om erfarenhetsutbyte och goda exempel, blev snabbt fullbokat och lockade besökare från flera lärosäten i olika delar av landet. Nu kan du ta del av presentationerna.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om STINTs satsning på ökad kommunikation och kunskapsspridning kring internationalisering av forskning och högre utbildning. Han skriver även om STINTs kommande nyhetsbrev och hans förhoppningar om detta.


STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan.