STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
» Nyheter / 2003

Ökat forskarutbyte med Tyskland

Publicerad 2003-05-08


STINT och DAAD, Deutscher Akademischer Austauschdienst, har slutit avtal om ett gemensamt program under tre år, för att främja vetenskapligt samarbete mellan tyska och svenska forskare och forskargrupper, med början 2004.

Programmet som erbjuder stöd till personutbyte, vänder sig till svenska och tyska forskare som vill arbeta inom ett gemensamt forskningsprojekt. Programmet kommer att ha många likheter med projektstödet inom STINT:s Institutional Grants Programme. Basfinansiering av projekt måste t ex ske genom andra medel.

Svenska forskare kommer att kunna söka bidrag för personutbyte hos STINT för 1-2 år, med möjligheter till förlängning. Den tyske partnern skall söka motsvarande bidrag hos DAAD. Bidrag kommer att kunna sökas för samarbete inom alla ämnesområden.

En första utlysning sker i juni med sista ansökningsdatum 1 oktober 2003. Mer information om programmet samt ansökningsprocedur finns under särskilda insatser.

Senast uppdaterad: 03-06-17 11:05

 
 
I fokus
STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan. 


STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016.