STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2003

Lärarutbyte leder till avtal

Publicerad 2003-07-03


Högskolan i Jönköping har tecknat ett utbytesavtal med University of Hartford i Connecticut, USA. Utbytet gäller i första hand lärare och studenter på Ingenjörshögskolan men enligt företrädare för University of Hartford finns tankar på att utöka utbytet till att även gälla andra ämnesområden.

Samarbetet mellan dessa två lärosäten kan härledas till ett av de stipendieprogram som Stiftelsen STINT driver. Hösten 2002 tillbringade en lärare i arkitektur vid Högskolan i Jönköping en termin på University of Harford inom ramen för STINT Programme for Excellence in Teaching. Programmet syftar till att ge svenska universitetslärare internationella erfarenheter med utgångspunkt i lärarrollen snarare än i forskarrollen. På så sätt hoppas Stiftelsen bidra till att utbildningen förnyas och undervisningsuppdraget ges högre status. Tanken är också att förutsättningarna för ett eventuellt fortsatt utbyte mellan deltagande lärosäten skall undersökas.

Inför höstterminen 2004 har åtta lärare från lika många universitet och högskolor givits stipendium från STINT för att vistas vid ett amerikanskt lärosäte.

Läs mer:

Senast uppdaterad: 03-07-03 10:37

 
 
I fokus
Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.  


Välbesökt Double Degree Programmes seminarium

STINT anordnade tisdagen den 6 mars Double Degree Programmes Seminar. Seminariet, som handlade om erfarenhetsutbyte och goda exempel, blev snabbt fullbokat och lockade besökare från flera lärosäten i olika delar av landet. Nu kan du ta del av presentationerna.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om STINTs satsning på ökad kommunikation och kunskapsspridning kring internationalisering av forskning och högre utbildning. Han skriver även om STINTs kommande nyhetsbrev och hans förhoppningar om detta.


STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan.