STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2003

Lärarutbyte leder till avtal

Publicerad 2003-07-03


Högskolan i Jönköping har tecknat ett utbytesavtal med University of Hartford i Connecticut, USA. Utbytet gäller i första hand lärare och studenter på Ingenjörshögskolan men enligt företrädare för University of Hartford finns tankar på att utöka utbytet till att även gälla andra ämnesområden.

Samarbetet mellan dessa två lärosäten kan härledas till ett av de stipendieprogram som Stiftelsen STINT driver. Hösten 2002 tillbringade en lärare i arkitektur vid Högskolan i Jönköping en termin på University of Harford inom ramen för STINT Programme for Excellence in Teaching. Programmet syftar till att ge svenska universitetslärare internationella erfarenheter med utgångspunkt i lärarrollen snarare än i forskarrollen. På så sätt hoppas Stiftelsen bidra till att utbildningen förnyas och undervisningsuppdraget ges högre status. Tanken är också att förutsättningarna för ett eventuellt fortsatt utbyte mellan deltagande lärosäten skall undersökas.

Inför höstterminen 2004 har åtta lärare från lika många universitet och högskolor givits stipendium från STINT för att vistas vid ett amerikanskt lärosäte.

Läs mer:

Senast uppdaterad: 03-07-03 10:37

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.