STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2003

Samarbete med Tyskland - Sök nu!

Publicerad 2003-09-25


PPP - Stöd till vetenskapliga samarbetsprojekt - personutbyte - med Tyskland

STINT och DAAD vill göra det möjligt för svensk och tysk högre utbildning och forskning att vidga sina internationella kontaktnät, att nya samarbetsmönster etableras.

Den svenska parten och den tyska parten skall gemensamt finansiera samarbetet. Svenska sökande ansöker om medel hos STINT och tyska sökande hos DAAD,

Ansökan skall ske på särskilt pappersbaserat formulär. Ansökningstiden för resor under 2004-2005 skall ha inkommit till STINT senast den 1 oktober 2003.

Läs mer här PPP - Stöd till vetenskapliga samarbetsprojekt - personutbyte - med Tyskland

Senast uppdaterad: 03-09-25 16:51

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.