STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
» Nyheter / 2003

Samarbete med Tyskland - Sök nu!

Publicerad 2003-09-25


PPP - Stöd till vetenskapliga samarbetsprojekt - personutbyte - med Tyskland

STINT och DAAD vill göra det möjligt för svensk och tysk högre utbildning och forskning att vidga sina internationella kontaktnät, att nya samarbetsmönster etableras.

Den svenska parten och den tyska parten skall gemensamt finansiera samarbetet. Svenska sökande ansöker om medel hos STINT och tyska sökande hos DAAD,

Ansökan skall ske på särskilt pappersbaserat formulär. Ansökningstiden för resor under 2004-2005 skall ha inkommit till STINT senast den 1 oktober 2003.

Läs mer här PPP - Stöd till vetenskapliga samarbetsprojekt - personutbyte - med Tyskland

Senast uppdaterad: 03-09-25 16:51

 
 
I fokus
STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016. 


STINT Internationalisation Index 2016

STINT har undersökt hur internationella 28 svenska universitet och högskolor är. Med detta internationaliseringsindex erbjuder STINT för första gången en möjlighet att på ett relativt heltäckande sätt kunna mäta hur internationellt ett lärosäte är.