STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2003

Fokus Japan

Publicerad 2003-10-06


Den 23 september 2003 anordnade STINT ett halvdagsseminarium kring forskarkontakter med Japan. Ett fyrtiotal forskare och administratörer deltog. Utgångspunkten var att forskningssamarbetet med Japan i jämförelse med Nordamerika och Europa är begränsat. Förutom redan etablerade bilaterala kontakter mellan universitet och forskargrupper i de båda länderna behövs många fler initiativ och aktiviteter.

Under dagens diskussioner framkom bland annat att ’scientific excellence’ är avgörande för intresset att samarbeta, att det finns en stor obalans i utbytet inom vissa vetenskapsområden, att det behövs mer information om Japan, att arbetet kräver tålamod, att möjligheten till korttidsbesök och utbyten är betydelsefulla och att alla former av workshops, seminarier och liknande är viktiga för att skapa kontakter.

Seminariet gav flera uppslag till möjliga aktiviteter. Avsikten med seminariet var också att ge en mer samlad bild av vilka finansiella möjligheter som finns. Man kunde konstatera att det finns tillräckligt många finansieringskällor för att möjliggöra vistelser i båda riktningar. En översikt över de organisationer som erbjuder bidrag och stipendier gjord av STINT i samarbete med JSPS, The Japan Society for the Promotion of Science. För detaljerad information hänvisas till respektive namngiven organisation.

Senast uppdaterad: 03-12-04 14:41

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.