STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2003

Stipendier för utländska studenter

Publicerad 2003-10-09


Stiftelsen STINT inbjuder svenska universitet och högskolor att ansöka om stipendier för utländska studenter som antas till väl etablerade program på magisternivå.

Sedan starten 1995/96 har över 700 stipendiater från "länder i dynamisk utveckling" kunnat studera i Sverige inom ramen för STINT Scholarship Programme. För program med start 2004/05 kommer högst 120 stipendier att beviljas. Ansökan skall lämnas av lärosätet senast den 3 november 2003.

Läs mer om stipendierna här.

Senast uppdaterad: 03-10-09 09:17

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.