STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2003

Forskarstipendier till Japan – sök nu!

Publicerad 2003-11-06


År 2000 inrättade Stiftelsen två årliga Carl Peter Thunberg- stipendier för svensk-japanskt forskarutbyte. Stipendierna utlyses en gång per år under fem år från 2000.

Syftet med stipendierna är att ytterligare stärka kontakterna mellan japansk och svensk forskning och högre utbildning.

Stipendium kan innehas av en japansk eller svensk forskare eller forskarstuderande och kan utgå under minimum 3 månader och upp till 12 månader.

Ansökan skall ske på särskilt pappersbaserat formulär. Ansökan för 2004/05 skall ha inkommit till STINT den 1 december 2003.

Läs mer om villkor och ansökan under Särskilda insatser, Thunbergstipendier

Senast uppdaterad: 03-11-06 09:27

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.