STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2003

Information om postdoc-ansökningar

Publicerad 2003-11-07


Stiftelsen tar i år enbart emot postdoc-ansökningar inom kulturvetenskaperna (humaniora och samhällsvetenskap).

I enlighet med det avtal som tecknats med Vetenskapsrådet samfinansierar Stiftelsen postdoc-stipendier inom medicin, natur och teknik under en övergångssperiod.

Förra årets omgång (2002) togs postdoc-ansökningar inom dessa områden in via Stiftelsens elektroniska ansökningssystem, för att därefter överföras till Vetenskapsrådet för beredning och beslut. I år kommer detta förfarande inte att tillämpas.

Alla postdoc-ansökningar inom medicin, natur och teknik skall ställas direkt till Vetenskapsrådet. Nästa ansökningsomgång hos Vetenskapsrådet infaller nu till våren, mer information finns på deras websida.

Senast uppdaterad: 03-11-07 16:28

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.