STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2003

Information om postdoc-ansökningar

Publicerad 2003-11-07


Stiftelsen tar i år enbart emot postdoc-ansökningar inom kulturvetenskaperna (humaniora och samhällsvetenskap).

I enlighet med det avtal som tecknats med Vetenskapsrådet samfinansierar Stiftelsen postdoc-stipendier inom medicin, natur och teknik under en övergångssperiod.

Förra årets omgång (2002) togs postdoc-ansökningar inom dessa områden in via Stiftelsens elektroniska ansökningssystem, för att därefter överföras till Vetenskapsrådet för beredning och beslut. I år kommer detta förfarande inte att tillämpas.

Alla postdoc-ansökningar inom medicin, natur och teknik skall ställas direkt till Vetenskapsrådet. Nästa ansökningsomgång hos Vetenskapsrådet infaller nu till våren, mer information finns på deras websida.

Senast uppdaterad: 03-11-07 16:28

 
 
I fokus
Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.  


Välbesökt Double Degree Programmes seminarium

STINT anordnade tisdagen den 6 mars Double Degree Programmes Seminar. Seminariet, som handlade om erfarenhetsutbyte och goda exempel, blev snabbt fullbokat och lockade besökare från flera lärosäten i olika delar av landet. Nu kan du ta del av presentationerna.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om STINTs satsning på ökad kommunikation och kunskapsspridning kring internationalisering av forskning och högre utbildning. Han skriver även om STINTs kommande nyhetsbrev och hans förhoppningar om detta.


STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan.