STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
» Nyheter / 2003

Information om postdoc-ansökningar

Publicerad 2003-11-07


Stiftelsen tar i år enbart emot postdoc-ansökningar inom kulturvetenskaperna (humaniora och samhällsvetenskap).

I enlighet med det avtal som tecknats med Vetenskapsrådet samfinansierar Stiftelsen postdoc-stipendier inom medicin, natur och teknik under en övergångssperiod.

Förra årets omgång (2002) togs postdoc-ansökningar inom dessa områden in via Stiftelsens elektroniska ansökningssystem, för att därefter överföras till Vetenskapsrådet för beredning och beslut. I år kommer detta förfarande inte att tillämpas.

Alla postdoc-ansökningar inom medicin, natur och teknik skall ställas direkt till Vetenskapsrådet. Nästa ansökningsomgång hos Vetenskapsrådet infaller nu till våren, mer information finns på deras websida.

Senast uppdaterad: 03-11-07 16:28

 
 
I fokus
STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan. 


STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016.