STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
» Nyheter / 2003

Information om postdoc-ansökningar

Publicerad 2003-11-07


Stiftelsen tar i år enbart emot postdoc-ansökningar inom kulturvetenskaperna (humaniora och samhällsvetenskap).

I enlighet med det avtal som tecknats med Vetenskapsrådet samfinansierar Stiftelsen postdoc-stipendier inom medicin, natur och teknik under en övergångssperiod.

Förra årets omgång (2002) togs postdoc-ansökningar inom dessa områden in via Stiftelsens elektroniska ansökningssystem, för att därefter överföras till Vetenskapsrådet för beredning och beslut. I år kommer detta förfarande inte att tillämpas.

Alla postdoc-ansökningar inom medicin, natur och teknik skall ställas direkt till Vetenskapsrådet. Nästa ansökningsomgång hos Vetenskapsrådet infaller nu till våren, mer information finns på deras websida.

Senast uppdaterad: 03-11-07 16:28

 
 
I fokus
STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016. 


STINT Internationalisation Index 2016

STINT har undersökt hur internationella 28 svenska universitet och högskolor är. Med detta internationaliseringsindex erbjuder STINT för första gången en möjlighet att på ett relativt heltäckande sätt kunna mäta hur internationellt ett lärosäte är.