STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2004

Nya ledamöter i Stiftelsens styrelse

Publicerad 2004-01-13


Nya ledamöter i Stiftelsens styrelse

Regeringen har utsett ledamöter i styrelsen för Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning.

Förordnandena gäller från och med den 1 januari 2004 till och med den 31 december 2005.

Följande ledamöter har utsetts till styrelsen:

Direktör Anders Mellbourn
Docent Anna Hultgårdh-Nilsson
Riksdagsledamot Urban Ahlin
Professor Henrik Christensen
Professor Barbara Ekbom
Professor Eva Haettner Aurelius
Lektor Ann-Christin Koch-Schmidt
Konsult Jan Närlinge
Dr Jörgen Sjöberg, rektors rådgivare

Vidare har regeringen utsett Anders Mellbourn att vara ordförande i styrelsen.

Senast uppdaterad: 06-10-01 00:35

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.