STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2004

Seminarium om lärarutbyte

Publicerad 2004-03-09


Seminarium om lärarutbyte

Den 1 mars ordnades ett seminarium med anledning av STINT Programme for Excellence in Teaching och Stiftelsens utbytesprogram med amerikanska ”liberal arts colleges”

Syftet med seminariet var dels att ge de sju nya stipendiaterna en introduktion till programmet, dels att låta de ”STINT Fellows” som vistades i USA hösten 2003 få tillfälle att dela med sig av sina erfarenheter. Årets stipendiater, som har nominerats av sina respektive lärosäten, kommer från Högskolan i Borås, Högskolan i Kristianstad, Malmö högskola, Mälardalens högskola, Högskolan Trollhättan/Uddevalla, Södertörns högskola och Luleå tekniska universitet.

Utöver nya och gamla stipendiater deltog företrädare för de universitet och högskolor som hittills deltagit i utbytesprogrammet. Eva Björck-Åkesson, prorektor vid Mälardalens högskola, talade på temat ”Vad betyder lärarutbyte för individen och lärosätet?” Hon tyckte sig bl. a. se att lärare som vistats vid ett utländskt lärosäte blir mer intresserade av hur det egna lärosätet är organiserat.

Läs mer:

Senast uppdaterad: 04-03-31 16:43

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.