STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2004

Seminarium om lärarutbyte

Publicerad 2004-03-09


Seminarium om lärarutbyte

Den 1 mars ordnades ett seminarium med anledning av STINT Programme for Excellence in Teaching och Stiftelsens utbytesprogram med amerikanska ”liberal arts colleges”

Syftet med seminariet var dels att ge de sju nya stipendiaterna en introduktion till programmet, dels att låta de ”STINT Fellows” som vistades i USA hösten 2003 få tillfälle att dela med sig av sina erfarenheter. Årets stipendiater, som har nominerats av sina respektive lärosäten, kommer från Högskolan i Borås, Högskolan i Kristianstad, Malmö högskola, Mälardalens högskola, Högskolan Trollhättan/Uddevalla, Södertörns högskola och Luleå tekniska universitet.

Utöver nya och gamla stipendiater deltog företrädare för de universitet och högskolor som hittills deltagit i utbytesprogrammet. Eva Björck-Åkesson, prorektor vid Mälardalens högskola, talade på temat ”Vad betyder lärarutbyte för individen och lärosätet?” Hon tyckte sig bl. a. se att lärare som vistats vid ett utländskt lärosäte blir mer intresserade av hur det egna lärosätet är organiserat.

Läs mer:

Senast uppdaterad: 04-03-31 16:43

 
 
I fokus
Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ). 


Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.  


Välbesökt Double Degree Programmes seminarium

STINT anordnade tisdagen den 6 mars Double Degree Programmes Seminar. Seminariet, som handlade om erfarenhetsutbyte och goda exempel, blev snabbt fullbokat och lockade besökare från flera lärosäten i olika delar av landet. Nu kan du ta del av presentationerna.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om STINTs satsning på ökad kommunikation och kunskapsspridning kring internationalisering av forskning och högre utbildning. Han skriver även om STINTs kommande nyhetsbrev och hans förhoppningar om detta.