STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2004

Seminarium om lärarutbyte

Publicerad 2004-03-09


Seminarium om lärarutbyte

Den 1 mars ordnades ett seminarium med anledning av STINT Programme for Excellence in Teaching och Stiftelsens utbytesprogram med amerikanska ”liberal arts colleges”

Syftet med seminariet var dels att ge de sju nya stipendiaterna en introduktion till programmet, dels att låta de ”STINT Fellows” som vistades i USA hösten 2003 få tillfälle att dela med sig av sina erfarenheter. Årets stipendiater, som har nominerats av sina respektive lärosäten, kommer från Högskolan i Borås, Högskolan i Kristianstad, Malmö högskola, Mälardalens högskola, Högskolan Trollhättan/Uddevalla, Södertörns högskola och Luleå tekniska universitet.

Utöver nya och gamla stipendiater deltog företrädare för de universitet och högskolor som hittills deltagit i utbytesprogrammet. Eva Björck-Åkesson, prorektor vid Mälardalens högskola, talade på temat ”Vad betyder lärarutbyte för individen och lärosätet?” Hon tyckte sig bl. a. se att lärare som vistats vid ett utländskt lärosäte blir mer intresserade av hur det egna lärosätet är organiserat.

Läs mer:

Senast uppdaterad: 04-03-31 16:43

 
 
I fokus
Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.


Välbesökt seminarium om STINTs nya satsning på Kina

Torsdagen den 23 augusti anordnade STINT ett frukostseminarium, där STINTs Kina-experter berättade om etableringen i landet och hur STINT kan erbjuda stöd till svenska lärosäten avseende omvärldsbevakning och strategiska samarbeten med Kina. Här kan du ta del av presentationerna från seminariet. 


Forskning vid och om International Branch Campuses

STINT studerar i samarbete med en forskningsmiljö på State University of New York at Albany bland annat hur forskningen utvecklar sig vid så kallade International Branch Campuses (IBCs).


Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ).