STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2004

Seminarium om lärarutbyte

Publicerad 2004-03-09


Seminarium om lärarutbyte

Den 1 mars ordnades ett seminarium med anledning av STINT Programme for Excellence in Teaching och Stiftelsens utbytesprogram med amerikanska ”liberal arts colleges”

Syftet med seminariet var dels att ge de sju nya stipendiaterna en introduktion till programmet, dels att låta de ”STINT Fellows” som vistades i USA hösten 2003 få tillfälle att dela med sig av sina erfarenheter. Årets stipendiater, som har nominerats av sina respektive lärosäten, kommer från Högskolan i Borås, Högskolan i Kristianstad, Malmö högskola, Mälardalens högskola, Högskolan Trollhättan/Uddevalla, Södertörns högskola och Luleå tekniska universitet.

Utöver nya och gamla stipendiater deltog företrädare för de universitet och högskolor som hittills deltagit i utbytesprogrammet. Eva Björck-Åkesson, prorektor vid Mälardalens högskola, talade på temat ”Vad betyder lärarutbyte för individen och lärosätet?” Hon tyckte sig bl. a. se att lärare som vistats vid ett utländskt lärosäte blir mer intresserade av hur det egna lärosätet är organiserat.

Läs mer:

Senast uppdaterad: 04-03-31 16:43

 
 
I fokus
STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan. 


STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016.