STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2004

Stipendier för studier i Taiwan

Publicerad 2004-03-31


Taipei Mission utlyser stipendier för studenter med svenskt medborgarskap.

För att stärka det akademiska utbytet mellan Taiwan och Sverige har utrikes- och utbildningsministeriet i Taipei beslutat att inrätta stipendier för svenska studenter.

Stipendier om ett år kan ges för språkstudier eller enstaka kurser som ett led i en grundexamen. Magisterstuderande och doktorander kan ges stipendium för två, respektive tre års studier i Taiwan. Flera universitet erbjuder kurser på engelska inom olika vetenskapsområden.

Ansökan skall vara Taipei Mission i Stockholm tillhanda senast den 10 juni 2004. Ansökningsblanketter rekvireras från Li Silfverberg på Taipei Mission, e-post li.info.div@tmis.se.

Senast uppdaterad: 04-04-14 11:36

 
 
I fokus
Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.


Välbesökt seminarium om STINTs nya satsning på Kina

Torsdagen den 23 augusti anordnade STINT ett frukostseminarium, där STINTs Kina-experter berättade om etableringen i landet och hur STINT kan erbjuda stöd till svenska lärosäten avseende omvärldsbevakning och strategiska samarbeten med Kina. Här kan du ta del av presentationerna från seminariet. 


Forskning vid och om International Branch Campuses

STINT studerar i samarbete med en forskningsmiljö på State University of New York at Albany bland annat hur forskningen utvecklar sig vid så kallade International Branch Campuses (IBCs).


Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ).