STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2004

Stipendier för studier i Taiwan

Publicerad 2004-03-31


Taipei Mission utlyser stipendier för studenter med svenskt medborgarskap.

För att stärka det akademiska utbytet mellan Taiwan och Sverige har utrikes- och utbildningsministeriet i Taipei beslutat att inrätta stipendier för svenska studenter.

Stipendier om ett år kan ges för språkstudier eller enstaka kurser som ett led i en grundexamen. Magisterstuderande och doktorander kan ges stipendium för två, respektive tre års studier i Taiwan. Flera universitet erbjuder kurser på engelska inom olika vetenskapsområden.

Ansökan skall vara Taipei Mission i Stockholm tillhanda senast den 10 juni 2004. Ansökningsblanketter rekvireras från Li Silfverberg på Taipei Mission, e-post li.info.div@tmis.se.

Senast uppdaterad: 04-04-14 11:36

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.