STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2004

Stipendier för studier i Taiwan

Publicerad 2004-03-31


Taipei Mission utlyser stipendier för studenter med svenskt medborgarskap.

För att stärka det akademiska utbytet mellan Taiwan och Sverige har utrikes- och utbildningsministeriet i Taipei beslutat att inrätta stipendier för svenska studenter.

Stipendier om ett år kan ges för språkstudier eller enstaka kurser som ett led i en grundexamen. Magisterstuderande och doktorander kan ges stipendium för två, respektive tre års studier i Taiwan. Flera universitet erbjuder kurser på engelska inom olika vetenskapsområden.

Ansökan skall vara Taipei Mission i Stockholm tillhanda senast den 10 juni 2004. Ansökningsblanketter rekvireras från Li Silfverberg på Taipei Mission, e-post li.info.div@tmis.se.

Senast uppdaterad: 04-04-14 11:36

 
 
I fokus
Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ). 


Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.  


Välbesökt Double Degree Programmes seminarium

STINT anordnade tisdagen den 6 mars Double Degree Programmes Seminar. Seminariet, som handlade om erfarenhetsutbyte och goda exempel, blev snabbt fullbokat och lockade besökare från flera lärosäten i olika delar av landet. Nu kan du ta del av presentationerna.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om STINTs satsning på ökad kommunikation och kunskapsspridning kring internationalisering av forskning och högre utbildning. Han skriver även om STINTs kommande nyhetsbrev och hans förhoppningar om detta.