STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2004

Nya projektbidrag beviljade inom IG-programmet 2004

Publicerad 2004-04-19


Nya projektbidrag beviljade inom IG-programmet 2004

STINT har den 25 mars 2004 beslutat om 19,5 milj kronor för stöd till samarbete, upp till fyra år, mellan svenska och utländska forskargrupper i ett femtontal länder inom STINT Institutional Grants Programme.

Stiftelsen har vid sitt sammanträde den 25 mars 2004 beslutat att bevilja 24 nya projektbidrag inom STINT Institutional Grants Programme för långsiktigt samarbete mellan svenska och utländska forskargrupper, till en total kostnad för 2004-2006 om 19,5 milj. kronor. Beloppet avser samarbetet under de två första bidragsåren.

Totalt inkom 78 ansökningar, som granskats och beretts i Stiftelsens beredningsgrupper. Uppsala universitet och Karolinska institutet har beviljats 5 samarbetsprojekt vardera, 4 st till Kungl Tekniska Högskolan, och 2 st till vardera Chalmers, Linköpings och Lunds universitet.

STINT kan detta år notera en betydande övervikt av ansökningar inom fysik och matematik medan ansökningar inom vissa områden som t ex kemi, biologi nästan saknas helt. Stiftelsen konstaterar att liksom föregående år endast ett begränsat antal ansökningar inkommit inom kulturvetenskapliga området.

Beviljade nya projektbidrag inom IG-programmet 2004

Senast uppdaterad: 04-04-19 11:38

 
 
I fokus
Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.  


Välbesökt Double Degree Programmes seminarium

STINT anordnade tisdagen den 6 mars Double Degree Programmes Seminar. Seminariet, som handlade om erfarenhetsutbyte och goda exempel, blev snabbt fullbokat och lockade besökare från flera lärosäten i olika delar av landet. Nu kan du ta del av presentationerna.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om STINTs satsning på ökad kommunikation och kunskapsspridning kring internationalisering av forskning och högre utbildning. Han skriver även om STINTs kommande nyhetsbrev och hans förhoppningar om detta.


STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan.