STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2004

Slutrapportering till STINT

Publicerad 2004-06-18


Slutrapportering till STINT

Har du haft stipendium från Stiftelsen STINT? Av kontraktet framgår vilken dag du senast måste skicka in din slutrapport.

Rapporterna är viktiga för att Stiftelsens verksamhet skall kunna utvecklas. Under sommaren 2004 kommer vi därför att försöka komma i kontakt med er som ännu inte skickat in sin rapport.

Blanketter för slutrapportering finns på Stiftelsens hemsida. Har du frågor är du välkommen att kontakta Agneta Granlund på Stiftelsens kansli, tel. 08-671 19 95.

Blanketter:

Senast uppdaterad: 04-06-18 10:54

 
 
I fokus
Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.


Välbesökt seminarium om STINTs nya satsning på Kina

Torsdagen den 23 augusti anordnade STINT ett frukostseminarium, där STINTs Kina-experter berättade om etableringen i landet och hur STINT kan erbjuda stöd till svenska lärosäten avseende omvärldsbevakning och strategiska samarbeten med Kina. Här kan du ta del av presentationerna från seminariet. 


Forskning vid och om International Branch Campuses

STINT studerar i samarbete med en forskningsmiljö på State University of New York at Albany bland annat hur forskningen utvecklar sig vid så kallade International Branch Campuses (IBCs).


Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ).