STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2004

Slutrapportering till STINT

Publicerad 2004-06-18


Slutrapportering till STINT

Har du haft stipendium från Stiftelsen STINT? Av kontraktet framgår vilken dag du senast måste skicka in din slutrapport.

Rapporterna är viktiga för att Stiftelsens verksamhet skall kunna utvecklas. Under sommaren 2004 kommer vi därför att försöka komma i kontakt med er som ännu inte skickat in sin rapport.

Blanketter för slutrapportering finns på Stiftelsens hemsida. Har du frågor är du välkommen att kontakta Agneta Granlund på Stiftelsens kansli, tel. 08-671 19 95.

Blanketter:

Senast uppdaterad: 04-06-18 10:54

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.