STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2004

Samarbete med Tyskland – Planera och sök nu!

Publicerad 2004-06-18


Samarbete med Tyskland – Planera och sök nu!

PPP - Stöd till vetenskapliga samarbetsprojekt - personutbyte - med Tyskland

STINT i samarbete med DAAD, Deutscher Akademischer Austauschdienst, startade hösten 2003 ett program, initialt under tre år, för utökat vetenskapligt samarbete mellan Sverige och Tyskland.

Stiftelsen utlyser nu, för andra gången, möjligheter att söka medel för personutbyte med början i januari 2005.

STINT och DAAD vill göra det möjligt för svensk och tysk högre utbildning och forskning att vidga sina internationella kontaktnät, att nya samarbetsmönster etableras. Den svenska parten och den tyska parten skall gemensamt finansiera samarbetet. Svenska sökande ansöker om medel för personutbyte hos STINT och tyska sökande hos DAAD.

Ansökan skall ske på särskilt pappersbaserat formulär. Ansökningstiden för utbyte under 2005-2006 skall ha inkommit till STINT senast den 15 september 2004.

Läs mer under Särskilda insatser PPP- Stöd till vetenskapliga samarbetsprojekt - personutbyte - med Tyskland

Senast uppdaterad: 04-06-18 10:42

 
 
I fokus
Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.


Välbesökt seminarium om STINTs nya satsning på Kina

Torsdagen den 23 augusti anordnade STINT ett frukostseminarium, där STINTs Kina-experter berättade om etableringen i landet och hur STINT kan erbjuda stöd till svenska lärosäten avseende omvärldsbevakning och strategiska samarbeten med Kina. Här kan du ta del av presentationerna från seminariet. 


Forskning vid och om International Branch Campuses

STINT studerar i samarbete med en forskningsmiljö på State University of New York at Albany bland annat hur forskningen utvecklar sig vid så kallade International Branch Campuses (IBCs).


Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ).