STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2004

Samarbete med Tyskland – Planera och sök nu!

Publicerad 2004-06-18


Samarbete med Tyskland – Planera och sök nu!

PPP - Stöd till vetenskapliga samarbetsprojekt - personutbyte - med Tyskland

STINT i samarbete med DAAD, Deutscher Akademischer Austauschdienst, startade hösten 2003 ett program, initialt under tre år, för utökat vetenskapligt samarbete mellan Sverige och Tyskland.

Stiftelsen utlyser nu, för andra gången, möjligheter att söka medel för personutbyte med början i januari 2005.

STINT och DAAD vill göra det möjligt för svensk och tysk högre utbildning och forskning att vidga sina internationella kontaktnät, att nya samarbetsmönster etableras. Den svenska parten och den tyska parten skall gemensamt finansiera samarbetet. Svenska sökande ansöker om medel för personutbyte hos STINT och tyska sökande hos DAAD.

Ansökan skall ske på särskilt pappersbaserat formulär. Ansökningstiden för utbyte under 2005-2006 skall ha inkommit till STINT senast den 15 september 2004.

Läs mer under Särskilda insatser PPP- Stöd till vetenskapliga samarbetsprojekt - personutbyte - med Tyskland

Senast uppdaterad: 04-06-18 10:42

 
 
I fokus
Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.  


Välbesökt Double Degree Programmes seminarium

STINT anordnade tisdagen den 6 mars Double Degree Programmes Seminar. Seminariet, som handlade om erfarenhetsutbyte och goda exempel, blev snabbt fullbokat och lockade besökare från flera lärosäten i olika delar av landet. Nu kan du ta del av presentationerna.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om STINTs satsning på ökad kommunikation och kunskapsspridning kring internationalisering av forskning och högre utbildning. Han skriver även om STINTs kommande nyhetsbrev och hans förhoppningar om detta.


STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan.