STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2004

Korttidsstipendier

Publicerad 2004-10-07


Korttidsstipendier

Hittills i år har Stiftelsen beviljat 59 korttidsstipendier för forskning och undervisning.

Inom programmet för kortare utlandsvistelser har hittills i år 122 ansökningar behandlats. Av de stipendier som beviljats gäller 39 svenskars utlandsvistelse och 20 utländska gästforskare/lärares vistelse vid svenska universitet och högskolor.

Stiftelsens stipendier för kortare vistelser kan sökas löpande under året.

Läs mer här Korttidsstipendier

Senast uppdaterad: 04-12-17 13:23

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.