STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2004

STINT-stipendiat tilldelas Nobelpris

Publicerad 2004-10-07


STINT-stipendiat tilldelas Nobelpris

Aaron Ciechanover har tilldelats Nobelpriset i kemi 2004. Ciechanover innehar sedan tidigare stipendium inom Stiftelsens Visiting Scientist/Scholar program.

Aaron Ciechanover är professor i biokemi vid Technion – Israeli Institute of Technology i Haifa. Han tilldelades 2002 ett gästforskarstipendium av STINT för ett samarbete under en treårsperiod med professor Maria Masucci, Mikrobiologiskt och tumörbiologiskt centrum, Karolinska institutet.

Samarbetet gäller ett forskningsprojekt med titeln ”The Ubiquitin System and Pathogenesis of Malignancies: On the Regulation of Pro- and Anti-Apoptotic Signals”. Inom ramen för detta projekt kommer Ciechanover att vistas i tolv månader vid KI under perioden 2003 - 2005.

Aaron Ciecheanover delar Nobelpriset i kemi med Avram Hershko, Technion – Israeli Institute of Technology, och Irwin Rose, University of California, Irvine, USA.

Senast uppdaterad: 04-10-08 10:06

 
 
I fokus
Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.


Välbesökt seminarium om STINTs nya satsning på Kina

Torsdagen den 23 augusti anordnade STINT ett frukostseminarium, där STINTs Kina-experter berättade om etableringen i landet och hur STINT kan erbjuda stöd till svenska lärosäten avseende omvärldsbevakning och strategiska samarbeten med Kina. Här kan du ta del av presentationerna från seminariet. 


Forskning vid och om International Branch Campuses

STINT studerar i samarbete med en forskningsmiljö på State University of New York at Albany bland annat hur forskningen utvecklar sig vid så kallade International Branch Campuses (IBCs).


Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ).