STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2004

STINT-stipendiat tilldelas Nobelpris

Publicerad 2004-10-07


STINT-stipendiat tilldelas Nobelpris

Aaron Ciechanover har tilldelats Nobelpriset i kemi 2004. Ciechanover innehar sedan tidigare stipendium inom Stiftelsens Visiting Scientist/Scholar program.

Aaron Ciechanover är professor i biokemi vid Technion – Israeli Institute of Technology i Haifa. Han tilldelades 2002 ett gästforskarstipendium av STINT för ett samarbete under en treårsperiod med professor Maria Masucci, Mikrobiologiskt och tumörbiologiskt centrum, Karolinska institutet.

Samarbetet gäller ett forskningsprojekt med titeln ”The Ubiquitin System and Pathogenesis of Malignancies: On the Regulation of Pro- and Anti-Apoptotic Signals”. Inom ramen för detta projekt kommer Ciechanover att vistas i tolv månader vid KI under perioden 2003 - 2005.

Aaron Ciecheanover delar Nobelpriset i kemi med Avram Hershko, Technion – Israeli Institute of Technology, och Irwin Rose, University of California, Irvine, USA.

Senast uppdaterad: 04-10-08 10:06

 
 
I fokus
STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan. 


STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016.