STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2004

Ny tid för ansökningar till Institutional Grants Programme

Publicerad 2004-10-08


Ny tid för ansökningar till Institutional Grants Programme

Stiftelsens styrelse har den 6 oktober 2004 beslutat att senarelägga ansökningstiden för programmet.

STINT har sedan 1996 beviljat bidrag till 190 samarbetsprojekt inom Institutional Grants Programme. Under året har programmet utvärderats av Robin Brighton, m fl vid Segal Quince Wicksteed Ltd, SQW i Cambridge, Storbritannien. Utvärderingen liksom styrelsens slutsatser i anslutning till utvärderingen kommer att föranleda vissa förändringar i programmets målsättning och inriktning.

Ny information om detta kommer att finnas tillgänglig på Stiftelsens hemsida senast den 15 januari 2005. Nya ansökningar skall inlämnas senast den 15 april 2005 och liksom tidigare via Stiftelsens elektroniska ansökningssystem. Beslut om bidrag kommer att fattas i oktober 2005. Nya projekt kan inleda sin verksamhet 1 januari 2006.

Senast uppdaterad: 04-10-08 14:33

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.