STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2004

Ny tid för ansökningar till Institutional Grants Programme

Publicerad 2004-10-08


Ny tid för ansökningar till Institutional Grants Programme

Stiftelsens styrelse har den 6 oktober 2004 beslutat att senarelägga ansökningstiden för programmet.

STINT har sedan 1996 beviljat bidrag till 190 samarbetsprojekt inom Institutional Grants Programme. Under året har programmet utvärderats av Robin Brighton, m fl vid Segal Quince Wicksteed Ltd, SQW i Cambridge, Storbritannien. Utvärderingen liksom styrelsens slutsatser i anslutning till utvärderingen kommer att föranleda vissa förändringar i programmets målsättning och inriktning.

Ny information om detta kommer att finnas tillgänglig på Stiftelsens hemsida senast den 15 januari 2005. Nya ansökningar skall inlämnas senast den 15 april 2005 och liksom tidigare via Stiftelsens elektroniska ansökningssystem. Beslut om bidrag kommer att fattas i oktober 2005. Nya projekt kan inleda sin verksamhet 1 januari 2006.

Senast uppdaterad: 04-10-08 14:33

 
 
I fokus
Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ). 


Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.  


Välbesökt Double Degree Programmes seminarium

STINT anordnade tisdagen den 6 mars Double Degree Programmes Seminar. Seminariet, som handlade om erfarenhetsutbyte och goda exempel, blev snabbt fullbokat och lockade besökare från flera lärosäten i olika delar av landet. Nu kan du ta del av presentationerna.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om STINTs satsning på ökad kommunikation och kunskapsspridning kring internationalisering av forskning och högre utbildning. Han skriver även om STINTs kommande nyhetsbrev och hans förhoppningar om detta.