STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2004

Ny tid för ansökningar till Institutional Grants Programme

Publicerad 2004-10-08


Ny tid för ansökningar till Institutional Grants Programme

Stiftelsens styrelse har den 6 oktober 2004 beslutat att senarelägga ansökningstiden för programmet.

STINT har sedan 1996 beviljat bidrag till 190 samarbetsprojekt inom Institutional Grants Programme. Under året har programmet utvärderats av Robin Brighton, m fl vid Segal Quince Wicksteed Ltd, SQW i Cambridge, Storbritannien. Utvärderingen liksom styrelsens slutsatser i anslutning till utvärderingen kommer att föranleda vissa förändringar i programmets målsättning och inriktning.

Ny information om detta kommer att finnas tillgänglig på Stiftelsens hemsida senast den 15 januari 2005. Nya ansökningar skall inlämnas senast den 15 april 2005 och liksom tidigare via Stiftelsens elektroniska ansökningssystem. Beslut om bidrag kommer att fattas i oktober 2005. Nya projekt kan inleda sin verksamhet 1 januari 2006.

Senast uppdaterad: 04-10-08 14:33

 
 
I fokus
STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan. 


STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016.