STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2004

Ny tid för ansökningar till Institutional Grants Programme

Publicerad 2004-10-08


Ny tid för ansökningar till Institutional Grants Programme

Stiftelsens styrelse har den 6 oktober 2004 beslutat att senarelägga ansökningstiden för programmet.

STINT har sedan 1996 beviljat bidrag till 190 samarbetsprojekt inom Institutional Grants Programme. Under året har programmet utvärderats av Robin Brighton, m fl vid Segal Quince Wicksteed Ltd, SQW i Cambridge, Storbritannien. Utvärderingen liksom styrelsens slutsatser i anslutning till utvärderingen kommer att föranleda vissa förändringar i programmets målsättning och inriktning.

Ny information om detta kommer att finnas tillgänglig på Stiftelsens hemsida senast den 15 januari 2005. Nya ansökningar skall inlämnas senast den 15 april 2005 och liksom tidigare via Stiftelsens elektroniska ansökningssystem. Beslut om bidrag kommer att fattas i oktober 2005. Nya projekt kan inleda sin verksamhet 1 januari 2006.

Senast uppdaterad: 04-10-08 14:33

 
 
I fokus
Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.


Välbesökt seminarium om STINTs nya satsning på Kina

Torsdagen den 23 augusti anordnade STINT ett frukostseminarium, där STINTs Kina-experter berättade om etableringen i landet och hur STINT kan erbjuda stöd till svenska lärosäten avseende omvärldsbevakning och strategiska samarbeten med Kina. Här kan du ta del av presentationerna från seminariet. 


Forskning vid och om International Branch Campuses

STINT studerar i samarbete med en forskningsmiljö på State University of New York at Albany bland annat hur forskningen utvecklar sig vid så kallade International Branch Campuses (IBCs).


Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ).