STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2004

VR övertar postdoc-stipendier inom hum/sam

Publicerad 2004-10-18


VR övertar postdoc-stipendier inom hum/sam

Vetenskapsrådet och STINT har överenskommit att rådet i fortsättningen har ansvaret för postdoc-stipendier inom humaniora och samhällsvetenskap. STINT bidrar med drygt 6 mkr för att underlätta övergången.

Det kommer således INTE gå att söka postdoc-stipendier från STINT i slutet av 2004. Nästa tillfälle kommer att bli Vetenskapsrådets allmänna utlysning våren 2005.

Närmare information om, hur och när ansökan kan göras kommer att lämnas på Vetenskapsrådets hemsida (www.vr.se) i slutet av februari 2005. Kontaktperson på rådet är Kit Nilheim, tel. 08-546 44 327.

I samband med budgetsaneringen i slutet av 1990-talet övertog Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning - STINT - ansvaret för de postdoc-stipendier som dåvarande forskningsråden haft. 2002 slöts en överenskommelse mellan Vetenskapsrådet och STINT om att ansvaret skulle återgå till Vetenskapsrådet, dock enbart inom medicin och naturvetenskap/teknik. Under övergångsfasen bidrar STINT med 25 mkr för finansiering av dessa stipendier.

STINT har under 2003 och 2004 behållit ansvaret för postdoc-stipendier inom humaniora och samhällsvetenskap och totalt beviljat nära 50 stipendier.

Senast uppdaterad: 04-12-02 13:55

 
 
I fokus
Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ). 


Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.  


Välbesökt Double Degree Programmes seminarium

STINT anordnade tisdagen den 6 mars Double Degree Programmes Seminar. Seminariet, som handlade om erfarenhetsutbyte och goda exempel, blev snabbt fullbokat och lockade besökare från flera lärosäten i olika delar av landet. Nu kan du ta del av presentationerna.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om STINTs satsning på ökad kommunikation och kunskapsspridning kring internationalisering av forskning och högre utbildning. Han skriver även om STINTs kommande nyhetsbrev och hans förhoppningar om detta.