STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2004

VR övertar postdoc-stipendier inom hum/sam

Publicerad 2004-10-18


VR övertar postdoc-stipendier inom hum/sam

Vetenskapsrådet och STINT har överenskommit att rådet i fortsättningen har ansvaret för postdoc-stipendier inom humaniora och samhällsvetenskap. STINT bidrar med drygt 6 mkr för att underlätta övergången.

Det kommer således INTE gå att söka postdoc-stipendier från STINT i slutet av 2004. Nästa tillfälle kommer att bli Vetenskapsrådets allmänna utlysning våren 2005.

Närmare information om, hur och när ansökan kan göras kommer att lämnas på Vetenskapsrådets hemsida (www.vr.se) i slutet av februari 2005. Kontaktperson på rådet är Kit Nilheim, tel. 08-546 44 327.

I samband med budgetsaneringen i slutet av 1990-talet övertog Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning - STINT - ansvaret för de postdoc-stipendier som dåvarande forskningsråden haft. 2002 slöts en överenskommelse mellan Vetenskapsrådet och STINT om att ansvaret skulle återgå till Vetenskapsrådet, dock enbart inom medicin och naturvetenskap/teknik. Under övergångsfasen bidrar STINT med 25 mkr för finansiering av dessa stipendier.

STINT har under 2003 och 2004 behållit ansvaret för postdoc-stipendier inom humaniora och samhällsvetenskap och totalt beviljat nära 50 stipendier.

Senast uppdaterad: 04-12-02 13:55

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.