STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2005

Studier och forskning i Japan

Publicerad 2005-01-26


Studier och forskning i Japan

För dig som är intresserad av Japan. Ladda ner senaste versionen av en sammanställning av finansieringskällor.

Det finns många finansieringskällor för forskare och studenter på olika nivåer, för att möjliggöra vistelser i Japan och i Sverige, dvs i båda riktningar. En översikt över de organisationer som erbjuder bidrag och stipendier under 2005 är gjord av STINT i samarbete med JSPS, The Japan Society for the Promotion of Science.

För detaljerad information hänvisas till respektive namngiven organisation.

Läs mer:
Stipendier och bidrag för samarbete med Japan 2005/06

Senast uppdaterad: 05-01-21 13:53

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.