STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2005

Studier och forskning i Japan

Publicerad 2005-01-26


Studier och forskning i Japan

För dig som är intresserad av Japan. Ladda ner senaste versionen av en sammanställning av finansieringskällor.

Det finns många finansieringskällor för forskare och studenter på olika nivåer, för att möjliggöra vistelser i Japan och i Sverige, dvs i båda riktningar. En översikt över de organisationer som erbjuder bidrag och stipendier under 2005 är gjord av STINT i samarbete med JSPS, The Japan Society for the Promotion of Science.

För detaljerad information hänvisas till respektive namngiven organisation.

Läs mer:
Stipendier och bidrag för samarbete med Japan 2005/06

Senast uppdaterad: 05-01-21 13:53

 
 
I fokus
Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ). 


Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.  


Välbesökt Double Degree Programmes seminarium

STINT anordnade tisdagen den 6 mars Double Degree Programmes Seminar. Seminariet, som handlade om erfarenhetsutbyte och goda exempel, blev snabbt fullbokat och lockade besökare från flera lärosäten i olika delar av landet. Nu kan du ta del av presentationerna.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om STINTs satsning på ökad kommunikation och kunskapsspridning kring internationalisering av forskning och högre utbildning. Han skriver även om STINTs kommande nyhetsbrev och hans förhoppningar om detta.