STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2005

En termin vid ett amerikanskt Liberal Arts college

Publicerad 2005-04-08


En termin vid ett amerikanskt Liberal Arts college

Stiftelsen utlyste hösten 2004 stipendier inom ramen för STINT Programme for Excellence in Teaching för vistelser vid amerikanska Liberal Arts colleges under hösten 2005.

Stiftelsen har sedan några år inlett ett samarbete med ett antal amerikanska lärosäten som präglas av ”Liberal Education”. Hittills har 24 lärare beviljats stipendium inom programmet.

Stitelsen har beslutat att Luleå tekniska universitet, Högskolan Dalarna, Blekinge Tekniska Högskola, Södertörns högskola och Uppsala universitet får skicka en lärare var under hösten 2005. Aktuella college för att ta emot är Carleton College, Furman University, Smith College, Skidmore College och St Olaf College i USA.

Excellence in Teaching är en tydlig markering att även akademiska lärare behöver utländska förebilder och erfarenheter. Det är också att se som en uppmuntran för de lärare som är djupt engagerade i att utveckla undervisningen.

Senast uppdaterad: 05-04-08 16:01

 
 
I fokus
STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan. 


STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016.