STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2005

En termin vid ett amerikanskt Liberal Arts college

Publicerad 2005-04-08


En termin vid ett amerikanskt Liberal Arts college

Stiftelsen utlyste hösten 2004 stipendier inom ramen för STINT Programme for Excellence in Teaching för vistelser vid amerikanska Liberal Arts colleges under hösten 2005.

Stiftelsen har sedan några år inlett ett samarbete med ett antal amerikanska lärosäten som präglas av ”Liberal Education”. Hittills har 24 lärare beviljats stipendium inom programmet.

Stitelsen har beslutat att Luleå tekniska universitet, Högskolan Dalarna, Blekinge Tekniska Högskola, Södertörns högskola och Uppsala universitet får skicka en lärare var under hösten 2005. Aktuella college för att ta emot är Carleton College, Furman University, Smith College, Skidmore College och St Olaf College i USA.

Excellence in Teaching är en tydlig markering att även akademiska lärare behöver utländska förebilder och erfarenheter. Det är också att se som en uppmuntran för de lärare som är djupt engagerade i att utveckla undervisningen.

Senast uppdaterad: 05-04-08 16:01

 
 
I fokus
Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.


Välbesökt seminarium om STINTs nya satsning på Kina

Torsdagen den 23 augusti anordnade STINT ett frukostseminarium, där STINTs Kina-experter berättade om etableringen i landet och hur STINT kan erbjuda stöd till svenska lärosäten avseende omvärldsbevakning och strategiska samarbeten med Kina. Här kan du ta del av presentationerna från seminariet. 


Forskning vid och om International Branch Campuses

STINT studerar i samarbete med en forskningsmiljö på State University of New York at Albany bland annat hur forskningen utvecklar sig vid så kallade International Branch Campuses (IBCs).


Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ).