STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2005

En termin vid ett amerikanskt Liberal Arts college

Publicerad 2005-04-08


En termin vid ett amerikanskt Liberal Arts college

Stiftelsen utlyste hösten 2004 stipendier inom ramen för STINT Programme for Excellence in Teaching för vistelser vid amerikanska Liberal Arts colleges under hösten 2005.

Stiftelsen har sedan några år inlett ett samarbete med ett antal amerikanska lärosäten som präglas av ”Liberal Education”. Hittills har 24 lärare beviljats stipendium inom programmet.

Stitelsen har beslutat att Luleå tekniska universitet, Högskolan Dalarna, Blekinge Tekniska Högskola, Södertörns högskola och Uppsala universitet får skicka en lärare var under hösten 2005. Aktuella college för att ta emot är Carleton College, Furman University, Smith College, Skidmore College och St Olaf College i USA.

Excellence in Teaching är en tydlig markering att även akademiska lärare behöver utländska förebilder och erfarenheter. Det är också att se som en uppmuntran för de lärare som är djupt engagerade i att utveckla undervisningen.

Senast uppdaterad: 05-04-08 16:01

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.