STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2005

Lärarutbyte

Publicerad 2005-09-06


Lärarutbyte

Universitet och högskolor inbjuds att nominera duktiga lärare till stipendium för lärarutbyte.

I dagarna inbjuder Stiftelsen universitet och högskolor att nominera en kandidat till ett stipendium som gör det möjligt att höstterminen 2006 vistas vid ett amerikanskt lärosäte med inriktning mot "liberal education". De institutioner som Stiftelsen samarbetar med utmärker sig genom att erbjuda grundutbildning av mycket hög kvalitet.

STINT Programme for Excellence in Teaching syftar till att ge svenska universitetslärare och lärosäten möjlighet att utvecklas och skapa nya nätverk med utgångspunkt i lärarrollen snarare än forskarrollen.

Senast den 1 november 2005 skall Stiftelsen ha mottagit nomineringen i enlighet med de instruktioner som skickats till lärosätet.

Hittills har 36 lärare från olika ämnesområden deltagit i stipendieprogrammet.

Läs mer

Senast uppdaterad: 05-09-06 10:47

 
 
I fokus
Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.  


Välbesökt Double Degree Programmes seminarium

STINT anordnade tisdagen den 6 mars Double Degree Programmes Seminar. Seminariet, som handlade om erfarenhetsutbyte och goda exempel, blev snabbt fullbokat och lockade besökare från flera lärosäten i olika delar av landet. Nu kan du ta del av presentationerna.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om STINTs satsning på ökad kommunikation och kunskapsspridning kring internationalisering av forskning och högre utbildning. Han skriver även om STINTs kommande nyhetsbrev och hans förhoppningar om detta.


STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan.