STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2005

Lärarutbyte

Publicerad 2005-09-06


Lärarutbyte

Universitet och högskolor inbjuds att nominera duktiga lärare till stipendium för lärarutbyte.

I dagarna inbjuder Stiftelsen universitet och högskolor att nominera en kandidat till ett stipendium som gör det möjligt att höstterminen 2006 vistas vid ett amerikanskt lärosäte med inriktning mot "liberal education". De institutioner som Stiftelsen samarbetar med utmärker sig genom att erbjuda grundutbildning av mycket hög kvalitet.

STINT Programme for Excellence in Teaching syftar till att ge svenska universitetslärare och lärosäten möjlighet att utvecklas och skapa nya nätverk med utgångspunkt i lärarrollen snarare än forskarrollen.

Senast den 1 november 2005 skall Stiftelsen ha mottagit nomineringen i enlighet med de instruktioner som skickats till lärosätet.

Hittills har 36 lärare från olika ämnesområden deltagit i stipendieprogrammet.

Läs mer

Senast uppdaterad: 05-09-06 10:47

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.