STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2005

Nya projektbidrag beviljade inom IG-programmet för 2006-2007

Publicerad 2005-12-06


STINT beslutade den 16 november 2005 om 15, 6 milj. kronor för samarbeten mellan svenska och utländska forskargrupper i ett dussintal länder.

Stiftelsen har vid sitt sammanträde den 16 november 2005 beslutat att bevilja 15 nya projektbidrag inom STINT Institutional Grants Programme, för långsiktigt samarbete mellan svenska och utländska forskargrupper, till en total kostnad om 15,6 milj kronor. Beloppet avser samarbetet under de två första bidragsåren 2006-2007.

Totalt inkom 88 ansökningar. Uppsala universitet har beviljats 3 samarbetsprojekt, Karolinska institutet, Chalmers, KTH och universiteten i Lund och Stockholm 2 samarbetsprojekt vardera. Göteborgs och Linköpings universitet har beviljats 1 samarbetsprojekt vardera.

Stiftelsen noterar att ansökningar i ökande utsträckning rör samarbeten med partners i en rad länder även utanför den engelskspråkiga världen. Ett tiotal ansökningar rörde i denna omgång länder i Latinamerika, främst Brasilien och Mexiko. Ett tjugofemtal ansökningar rörde Sydostasien, bla Japan, Kina och Taiwan. Lika många rörde samarbeten med engelsktalande länder, främst USA men också Australien och Storbritannien.

Beviljade nya IG-samarbeten

Senast uppdaterad: 05-12-06 10:37

 
 
I fokus
Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.  


Välbesökt Double Degree Programmes seminarium

STINT anordnade tisdagen den 6 mars Double Degree Programmes Seminar. Seminariet, som handlade om erfarenhetsutbyte och goda exempel, blev snabbt fullbokat och lockade besökare från flera lärosäten i olika delar av landet. Nu kan du ta del av presentationerna.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om STINTs satsning på ökad kommunikation och kunskapsspridning kring internationalisering av forskning och högre utbildning. Han skriver även om STINTs kommande nyhetsbrev och hans förhoppningar om detta.


STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan.