STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2005

Nya projektbidrag beviljade inom IG-programmet för 2006-2007

Publicerad 2005-12-06


STINT beslutade den 16 november 2005 om 15, 6 milj. kronor för samarbeten mellan svenska och utländska forskargrupper i ett dussintal länder.

Stiftelsen har vid sitt sammanträde den 16 november 2005 beslutat att bevilja 15 nya projektbidrag inom STINT Institutional Grants Programme, för långsiktigt samarbete mellan svenska och utländska forskargrupper, till en total kostnad om 15,6 milj kronor. Beloppet avser samarbetet under de två första bidragsåren 2006-2007.

Totalt inkom 88 ansökningar. Uppsala universitet har beviljats 3 samarbetsprojekt, Karolinska institutet, Chalmers, KTH och universiteten i Lund och Stockholm 2 samarbetsprojekt vardera. Göteborgs och Linköpings universitet har beviljats 1 samarbetsprojekt vardera.

Stiftelsen noterar att ansökningar i ökande utsträckning rör samarbeten med partners i en rad länder även utanför den engelskspråkiga världen. Ett tiotal ansökningar rörde i denna omgång länder i Latinamerika, främst Brasilien och Mexiko. Ett tjugofemtal ansökningar rörde Sydostasien, bla Japan, Kina och Taiwan. Lika många rörde samarbeten med engelsktalande länder, främst USA men också Australien och Storbritannien.

Beviljade nya IG-samarbeten

Senast uppdaterad: 05-12-06 10:37

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.