STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2005

Ny miljöprofessor utsedd

Publicerad 2005-12-13


Till tionde innehavare av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap har styrelsen för Stiftelsen Carl XVI Gustafs 50-årsfond utsett professor Keith J Beven. Professuren finansieras gemensamt av STINT och Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (MISTRA).

Professor Beven är sedan 1991 professor vid Institute of Environmental and Natural Sciences, Lancaster University, Storbritannien. Professor Beven är hydrolog och är internationellt känd för sin forskning kring hydrologiska processer och modellering. Hans forskning är inriktad på integrerad modellering av avrinningsområden. Till skillnad från traditionella hydrologer inkorporerar han därvid även ekologiska och ekonomiska parametrar. En betydande och nydanande insats har varit hans arbeten med utveckling av metoder för att uppskatta osäkerheten vid modellering av miljödata och hur olika parametrar samverkar i beslutsprocessen.

Professor Beven kommer att vara verksam vid Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet samt vid Institutionen för miljöanalys, SLU, Uppsala.

Senast uppdaterad: 05-12-13 17:01

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.