STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2005

Ny miljöprofessor utsedd

Publicerad 2005-12-13


Till tionde innehavare av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap har styrelsen för Stiftelsen Carl XVI Gustafs 50-årsfond utsett professor Keith J Beven. Professuren finansieras gemensamt av STINT och Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (MISTRA).

Professor Beven är sedan 1991 professor vid Institute of Environmental and Natural Sciences, Lancaster University, Storbritannien. Professor Beven är hydrolog och är internationellt känd för sin forskning kring hydrologiska processer och modellering. Hans forskning är inriktad på integrerad modellering av avrinningsområden. Till skillnad från traditionella hydrologer inkorporerar han därvid även ekologiska och ekonomiska parametrar. En betydande och nydanande insats har varit hans arbeten med utveckling av metoder för att uppskatta osäkerheten vid modellering av miljödata och hur olika parametrar samverkar i beslutsprocessen.

Professor Beven kommer att vara verksam vid Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet samt vid Institutionen för miljöanalys, SLU, Uppsala.

Senast uppdaterad: 05-12-13 17:01

 
 
I fokus
Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ). 


Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.  


Välbesökt Double Degree Programmes seminarium

STINT anordnade tisdagen den 6 mars Double Degree Programmes Seminar. Seminariet, som handlade om erfarenhetsutbyte och goda exempel, blev snabbt fullbokat och lockade besökare från flera lärosäten i olika delar av landet. Nu kan du ta del av presentationerna.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om STINTs satsning på ökad kommunikation och kunskapsspridning kring internationalisering av forskning och högre utbildning. Han skriver även om STINTs kommande nyhetsbrev och hans förhoppningar om detta.