STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2005

Utbyte med Tyskland

Publicerad 2005-12-23


Stiftelsen har beslutat att bevilja nya bidrag och fortsättningsbidrag för personutbyte med Tyskland.

Stiftelsen har i november 2005, i samarbete med Deutscher Akademischer Austauschdienst, beslutat att bevilja 16 nya bidrag för personutbyte mellan svenska och tyska forskargrupper under 2006-2007 och 11 fortsättningsbidrag för ett tredje samarbetsår 2006.

Stiftelsens bidrag uppgår till ca 1,6 miljoner kronor för det svenska deltagandet under 2006 och 2007. DAAD bidrar med motfinansiering för de tyska deltagarna.

Beviljade PPP-bidrag 2006-2007

Läs mer om programmet här.

Senast uppdaterad: 05-12-23 11:11

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.