STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2005

Utbyte med Tyskland

Publicerad 2005-12-23


Stiftelsen har beslutat att bevilja nya bidrag och fortsättningsbidrag för personutbyte med Tyskland.

Stiftelsen har i november 2005, i samarbete med Deutscher Akademischer Austauschdienst, beslutat att bevilja 16 nya bidrag för personutbyte mellan svenska och tyska forskargrupper under 2006-2007 och 11 fortsättningsbidrag för ett tredje samarbetsår 2006.

Stiftelsens bidrag uppgår till ca 1,6 miljoner kronor för det svenska deltagandet under 2006 och 2007. DAAD bidrar med motfinansiering för de tyska deltagarna.

Beviljade PPP-bidrag 2006-2007

Läs mer om programmet här.

Senast uppdaterad: 05-12-23 11:11

 
 
I fokus
Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.  


Välbesökt Double Degree Programmes seminarium

STINT anordnade tisdagen den 6 mars Double Degree Programmes Seminar. Seminariet, som handlade om erfarenhetsutbyte och goda exempel, blev snabbt fullbokat och lockade besökare från flera lärosäten i olika delar av landet. Nu kan du ta del av presentationerna.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om STINTs satsning på ökad kommunikation och kunskapsspridning kring internationalisering av forskning och högre utbildning. Han skriver även om STINTs kommande nyhetsbrev och hans förhoppningar om detta.


STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan.