STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2006

Nytt datum för IG-ansökningar 2006

Publicerad 2006-01-05


Stiftelsen har beslutat att nästa ansökningsperiod för ansökningar inom STINT Institutional Grants Programme skall vara hösten 2006 med sista ansökningsdag 15 december 2006.

Beslut beräknas till april 2007 och beviljade projekt kommer att kunna starta med början akademiska läsåret 2007/08. Därmed återgår Stiftelsen till sin tidigare ansökningsperiod före 2005 för detta program.

Senast uppdaterad: 06-01-05 11:29

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.