STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2006

Swedish-Korean Workshop

Publicerad 2006-05-16


Intelligent Systems for Societal Challenges of the 21st Century

As a result the agreement signed with the Korea Science and Engineering Foundation (KOSEF) the STINT Foundation hosted a joint workshop in Stockholm on April 24-25; “Intelligent Systems for Societal Challenges of the 21st Century”.

The event was a “planning workshop” for a select group of researchers from Sweden and Korea. Senior researchers were asked to bring along a younger colleague/PhD-student as they should be encouraged to for their own international networks.

The objective of the workshop was three fold: Information about on-going research, identification of potential topics for joint research/educational programmes and mechanisms for implementation of such efforts. A great number of ideas were presented and discussions on future cooperation have been initiated.

In connection with the workshop, a seminar “Future Focus: Korea” was arranged by the STINT Foundation in cooperation with the Royal Swedish Academy of Engineering Science (IVA) and the Swedish Governmental Agency for Innovation Systems (VINNOVA).

Senast uppdaterad: 06-05-16 16:44

 
 
I fokus
Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ). 


Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.  


Välbesökt Double Degree Programmes seminarium

STINT anordnade tisdagen den 6 mars Double Degree Programmes Seminar. Seminariet, som handlade om erfarenhetsutbyte och goda exempel, blev snabbt fullbokat och lockade besökare från flera lärosäten i olika delar av landet. Nu kan du ta del av presentationerna.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om STINTs satsning på ökad kommunikation och kunskapsspridning kring internationalisering av forskning och högre utbildning. Han skriver även om STINTs kommande nyhetsbrev och hans förhoppningar om detta.