STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2006

Swedish-Korean Workshop

Publicerad 2006-05-16


Intelligent Systems for Societal Challenges of the 21st Century

As a result the agreement signed with the Korea Science and Engineering Foundation (KOSEF) the STINT Foundation hosted a joint workshop in Stockholm on April 24-25; “Intelligent Systems for Societal Challenges of the 21st Century”.

The event was a “planning workshop” for a select group of researchers from Sweden and Korea. Senior researchers were asked to bring along a younger colleague/PhD-student as they should be encouraged to for their own international networks.

The objective of the workshop was three fold: Information about on-going research, identification of potential topics for joint research/educational programmes and mechanisms for implementation of such efforts. A great number of ideas were presented and discussions on future cooperation have been initiated.

In connection with the workshop, a seminar “Future Focus: Korea” was arranged by the STINT Foundation in cooperation with the Royal Swedish Academy of Engineering Science (IVA) and the Swedish Governmental Agency for Innovation Systems (VINNOVA).

Senast uppdaterad: 06-05-16 16:44

 
 
I fokus
STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan. 


STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016.