STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2006

Swedish-Korean Workshop

Publicerad 2006-05-16


Intelligent Systems for Societal Challenges of the 21st Century

As a result the agreement signed with the Korea Science and Engineering Foundation (KOSEF) the STINT Foundation hosted a joint workshop in Stockholm on April 24-25; “Intelligent Systems for Societal Challenges of the 21st Century”.

The event was a “planning workshop” for a select group of researchers from Sweden and Korea. Senior researchers were asked to bring along a younger colleague/PhD-student as they should be encouraged to for their own international networks.

The objective of the workshop was three fold: Information about on-going research, identification of potential topics for joint research/educational programmes and mechanisms for implementation of such efforts. A great number of ideas were presented and discussions on future cooperation have been initiated.

In connection with the workshop, a seminar “Future Focus: Korea” was arranged by the STINT Foundation in cooperation with the Royal Swedish Academy of Engineering Science (IVA) and the Swedish Governmental Agency for Innovation Systems (VINNOVA).

Senast uppdaterad: 06-05-16 16:44

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.