STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2006

Samarbetsavtal med Singapores stora forskningsinstitut A*Star

Publicerad 2006-05-18


STINT arrangerade i november 2005 ett besök av ledningarna för forskningsstiftelserna i Singapore. Det har nu lett till att fem stiftelser (SSF, KK, Mistra, Vårdal och STINT) undertecknat ett Memorandum of Intent med den viktigaste forskningsorganistionen i Singapore A*Star (Agency for Science, Technology and Research).

Singapore gör under de närmaste fem åren en kraftfull satsning på forskning och utveckling. Universiteten och forskningsinstituten ges nya uppgifter. De prioriteringar man gör överensstämmer i flera avseenden med dem som görs i Sverige, inte minst av forskningsstiftelserna.

De samarbeten och utbyten som förutses i avtalet kommer i första hand äga rum inom fyra områden: miljö och energi; interaktiva och digitala medier; bio och "science, technology and society".

Senast uppdaterad: 06-05-18 08:52

 
 
I fokus
Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.  


Välbesökt Double Degree Programmes seminarium

STINT anordnade tisdagen den 6 mars Double Degree Programmes Seminar. Seminariet, som handlade om erfarenhetsutbyte och goda exempel, blev snabbt fullbokat och lockade besökare från flera lärosäten i olika delar av landet. Nu kan du ta del av presentationerna.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om STINTs satsning på ökad kommunikation och kunskapsspridning kring internationalisering av forskning och högre utbildning. Han skriver även om STINTs kommande nyhetsbrev och hans förhoppningar om detta.


STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan.