STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2006

Samarbetsavtal med Singapores stora forskningsinstitut A*Star

Publicerad 2006-05-18


STINT arrangerade i november 2005 ett besök av ledningarna för forskningsstiftelserna i Singapore. Det har nu lett till att fem stiftelser (SSF, KK, Mistra, Vårdal och STINT) undertecknat ett Memorandum of Intent med den viktigaste forskningsorganistionen i Singapore A*Star (Agency for Science, Technology and Research).

Singapore gör under de närmaste fem åren en kraftfull satsning på forskning och utveckling. Universiteten och forskningsinstituten ges nya uppgifter. De prioriteringar man gör överensstämmer i flera avseenden med dem som görs i Sverige, inte minst av forskningsstiftelserna.

De samarbeten och utbyten som förutses i avtalet kommer i första hand äga rum inom fyra områden: miljö och energi; interaktiva och digitala medier; bio och "science, technology and society".

Senast uppdaterad: 06-05-18 08:52

 
 
I fokus
Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.


Välbesökt seminarium om STINTs nya satsning på Kina

Torsdagen den 23 augusti anordnade STINT ett frukostseminarium, där STINTs Kina-experter berättade om etableringen i landet och hur STINT kan erbjuda stöd till svenska lärosäten avseende omvärldsbevakning och strategiska samarbeten med Kina. Här kan du ta del av presentationerna från seminariet. 


Forskning vid och om International Branch Campuses

STINT studerar i samarbete med en forskningsmiljö på State University of New York at Albany bland annat hur forskningen utvecklar sig vid så kallade International Branch Campuses (IBCs).


Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ).