STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2006

Samarbetsavtal med Singapores stora forskningsinstitut A*Star

Publicerad 2006-05-18


STINT arrangerade i november 2005 ett besök av ledningarna för forskningsstiftelserna i Singapore. Det har nu lett till att fem stiftelser (SSF, KK, Mistra, Vårdal och STINT) undertecknat ett Memorandum of Intent med den viktigaste forskningsorganistionen i Singapore A*Star (Agency for Science, Technology and Research).

Singapore gör under de närmaste fem åren en kraftfull satsning på forskning och utveckling. Universiteten och forskningsinstituten ges nya uppgifter. De prioriteringar man gör överensstämmer i flera avseenden med dem som görs i Sverige, inte minst av forskningsstiftelserna.

De samarbeten och utbyten som förutses i avtalet kommer i första hand äga rum inom fyra områden: miljö och energi; interaktiva och digitala medier; bio och "science, technology and society".

Senast uppdaterad: 06-05-18 08:52

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.