STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2006

Samarbetsavtal med Singapores stora forskningsinstitut A*Star

Publicerad 2006-05-18


STINT arrangerade i november 2005 ett besök av ledningarna för forskningsstiftelserna i Singapore. Det har nu lett till att fem stiftelser (SSF, KK, Mistra, Vårdal och STINT) undertecknat ett Memorandum of Intent med den viktigaste forskningsorganistionen i Singapore A*Star (Agency for Science, Technology and Research).

Singapore gör under de närmaste fem åren en kraftfull satsning på forskning och utveckling. Universiteten och forskningsinstituten ges nya uppgifter. De prioriteringar man gör överensstämmer i flera avseenden med dem som görs i Sverige, inte minst av forskningsstiftelserna.

De samarbeten och utbyten som förutses i avtalet kommer i första hand äga rum inom fyra områden: miljö och energi; interaktiva och digitala medier; bio och "science, technology and society".

Senast uppdaterad: 06-05-18 08:52

 
 
I fokus
STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan. 


STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016.