STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2006

EUI utlyser stipendier

Publicerad 2006-06-30


STINT erbjuder sedan ett par år postdocstipendier för forskning vid European University Institute i Florens, Italien. EUI har även fler egna stipendieprogram, av vilka tre nu är öppna för ansökningar.

Max Weber Fellowships

For Junior postdocs who would like to embark on an academic career and improve their teaching and professional skills

Jean Monnet Fellowships

For junior academics at an early stage in their professional careers at the Robert Schuman Centre for Advanced Studies with its emphasis on research

Fernand Braudel Senior Fellowships

For established academics with an international reputation for short stays of up to ten months in one of the Institute’s four departments

För mer information, se http://www.iue.it/Servac/Postdoctoral/

Sista ansökningsdatum för dessa program är 30 september alt. 25 oktober.

Senast uppdaterad: 06-06-30 13:31

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.