STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2006

Lärare till USA i höst

Publicerad 2006-07-19


Under höstterminen kommer åtta lärare från svenska universitet och högskolor att vistas vid ett amerikanskt liberal arts college.

Vistelserna möjliggörs tack vare stipendier inom STINT Programme for Excellence in Teaching. Totalt utnyttjade 24 lärosäten möjligheten att nominera en lärare till programmet.

Årets stipendiater kommer från följande lärosäten (amerikansk värd inom parentes):

Högskolan i Kalmar (Washington and Lee University)
Karlstads universitet (Smith College)
Göteborgs universitet (Furman University)
Mälardalens högskola (University of Richmond)
Kungl. tekniska högskolan (Amherst College)
Luleå tekniska universitet (Vassar College)
Södertörns högskola (Skidmore College)
Stockholms universitet (Bryn Mawr College)

Sedan programmet startade 2000 har 44 lärare inom olika vetenskapsområden beviljats stipendium. Stiftelsen kommer under hösten att utlysa nya stipendier för 2007.

Frågor om stipendierna besvaras av Charlotte Elam .

Läs mer om STINT Programme for Excellence in Teaching

Senast uppdaterad: 06-07-19 15:23

 
 
I fokus
Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.


Välbesökt seminarium om STINTs nya satsning på Kina

Torsdagen den 23 augusti anordnade STINT ett frukostseminarium, där STINTs Kina-experter berättade om etableringen i landet och hur STINT kan erbjuda stöd till svenska lärosäten avseende omvärldsbevakning och strategiska samarbeten med Kina. Här kan du ta del av presentationerna från seminariet. 


Forskning vid och om International Branch Campuses

STINT studerar i samarbete med en forskningsmiljö på State University of New York at Albany bland annat hur forskningen utvecklar sig vid så kallade International Branch Campuses (IBCs).


Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ).