STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2006

Lärare till USA i höst

Publicerad 2006-07-19


Under höstterminen kommer åtta lärare från svenska universitet och högskolor att vistas vid ett amerikanskt liberal arts college.

Vistelserna möjliggörs tack vare stipendier inom STINT Programme for Excellence in Teaching. Totalt utnyttjade 24 lärosäten möjligheten att nominera en lärare till programmet.

Årets stipendiater kommer från följande lärosäten (amerikansk värd inom parentes):

Högskolan i Kalmar (Washington and Lee University)
Karlstads universitet (Smith College)
Göteborgs universitet (Furman University)
Mälardalens högskola (University of Richmond)
Kungl. tekniska högskolan (Amherst College)
Luleå tekniska universitet (Vassar College)
Södertörns högskola (Skidmore College)
Stockholms universitet (Bryn Mawr College)

Sedan programmet startade 2000 har 44 lärare inom olika vetenskapsområden beviljats stipendium. Stiftelsen kommer under hösten att utlysa nya stipendier för 2007.

Frågor om stipendierna besvaras av Charlotte Elam .

Läs mer om STINT Programme for Excellence in Teaching

Senast uppdaterad: 06-07-19 15:23

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.