STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2006

Lärare till USA i höst

Publicerad 2006-07-19


Under höstterminen kommer åtta lärare från svenska universitet och högskolor att vistas vid ett amerikanskt liberal arts college.

Vistelserna möjliggörs tack vare stipendier inom STINT Programme for Excellence in Teaching. Totalt utnyttjade 24 lärosäten möjligheten att nominera en lärare till programmet.

Årets stipendiater kommer från följande lärosäten (amerikansk värd inom parentes):

Högskolan i Kalmar (Washington and Lee University)
Karlstads universitet (Smith College)
Göteborgs universitet (Furman University)
Mälardalens högskola (University of Richmond)
Kungl. tekniska högskolan (Amherst College)
Luleå tekniska universitet (Vassar College)
Södertörns högskola (Skidmore College)
Stockholms universitet (Bryn Mawr College)

Sedan programmet startade 2000 har 44 lärare inom olika vetenskapsområden beviljats stipendium. Stiftelsen kommer under hösten att utlysa nya stipendier för 2007.

Frågor om stipendierna besvaras av Charlotte Elam .

Läs mer om STINT Programme for Excellence in Teaching

Senast uppdaterad: 06-07-19 15:23

 
 
I fokus
STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan. 


STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016.