STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2006

Lärare till USA i höst

Publicerad 2006-07-19


Under höstterminen kommer åtta lärare från svenska universitet och högskolor att vistas vid ett amerikanskt liberal arts college.

Vistelserna möjliggörs tack vare stipendier inom STINT Programme for Excellence in Teaching. Totalt utnyttjade 24 lärosäten möjligheten att nominera en lärare till programmet.

Årets stipendiater kommer från följande lärosäten (amerikansk värd inom parentes):

Högskolan i Kalmar (Washington and Lee University)
Karlstads universitet (Smith College)
Göteborgs universitet (Furman University)
Mälardalens högskola (University of Richmond)
Kungl. tekniska högskolan (Amherst College)
Luleå tekniska universitet (Vassar College)
Södertörns högskola (Skidmore College)
Stockholms universitet (Bryn Mawr College)

Sedan programmet startade 2000 har 44 lärare inom olika vetenskapsområden beviljats stipendium. Stiftelsen kommer under hösten att utlysa nya stipendier för 2007.

Frågor om stipendierna besvaras av Charlotte Elam .

Läs mer om STINT Programme for Excellence in Teaching

Senast uppdaterad: 06-07-19 15:23

 
 
I fokus
Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.  


Välbesökt Double Degree Programmes seminarium

STINT anordnade tisdagen den 6 mars Double Degree Programmes Seminar. Seminariet, som handlade om erfarenhetsutbyte och goda exempel, blev snabbt fullbokat och lockade besökare från flera lärosäten i olika delar av landet. Nu kan du ta del av presentationerna.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om STINTs satsning på ökad kommunikation och kunskapsspridning kring internationalisering av forskning och högre utbildning. Han skriver även om STINTs kommande nyhetsbrev och hans förhoppningar om detta.


STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan.