STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2006

SSAAPS utlyser resestipendier

Publicerad 2006-08-29


The Swedish School of Advanced Asia Pacific Studies (SSAAPS) är en riktad satsning för att stödja forskning och nätverk inom humaniora och samhällsvetenskap med inriktning på Stillahavsasien.

SSAAPS utlyser ett antal resestipendier för täckande av rese- och uppehållskostnader i samband med forskningsuppehåll i Stillahavsasien. Forskningsuppehållet skall avse fältarbete, material- och datainsamling eller biblioteksstudier i Asien.

SSAAPS ger prioritet åt humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning som bidrar till att förbättra kunskaperna om det samtida Öst- och Sydöstasien (ASEAN-länderna, Japan, Kina och Korea).

Sista ansökningsdag är den 16 oktober 2006.

Mer information samt ansökningsblankett hittar du på SSAAPS hemsida.

Senast uppdaterad: 06-08-29 10:37

 
 
I fokus
Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.


Välbesökt seminarium om STINTs nya satsning på Kina

Torsdagen den 23 augusti anordnade STINT ett frukostseminarium, där STINTs Kina-experter berättade om etableringen i landet och hur STINT kan erbjuda stöd till svenska lärosäten avseende omvärldsbevakning och strategiska samarbeten med Kina. Här kan du ta del av presentationerna från seminariet. 


Forskning vid och om International Branch Campuses

STINT studerar i samarbete med en forskningsmiljö på State University of New York at Albany bland annat hur forskningen utvecklar sig vid så kallade International Branch Campuses (IBCs).


Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ).