STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2006

SSAAPS utlyser resestipendier

Publicerad 2006-08-29


The Swedish School of Advanced Asia Pacific Studies (SSAAPS) är en riktad satsning för att stödja forskning och nätverk inom humaniora och samhällsvetenskap med inriktning på Stillahavsasien.

SSAAPS utlyser ett antal resestipendier för täckande av rese- och uppehållskostnader i samband med forskningsuppehåll i Stillahavsasien. Forskningsuppehållet skall avse fältarbete, material- och datainsamling eller biblioteksstudier i Asien.

SSAAPS ger prioritet åt humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning som bidrar till att förbättra kunskaperna om det samtida Öst- och Sydöstasien (ASEAN-länderna, Japan, Kina och Korea).

Sista ansökningsdag är den 16 oktober 2006.

Mer information samt ansökningsblankett hittar du på SSAAPS hemsida.

Senast uppdaterad: 06-08-29 10:37

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.