STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2006

SSAAPS utlyser resestipendier

Publicerad 2006-08-29


The Swedish School of Advanced Asia Pacific Studies (SSAAPS) är en riktad satsning för att stödja forskning och nätverk inom humaniora och samhällsvetenskap med inriktning på Stillahavsasien.

SSAAPS utlyser ett antal resestipendier för täckande av rese- och uppehållskostnader i samband med forskningsuppehåll i Stillahavsasien. Forskningsuppehållet skall avse fältarbete, material- och datainsamling eller biblioteksstudier i Asien.

SSAAPS ger prioritet åt humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning som bidrar till att förbättra kunskaperna om det samtida Öst- och Sydöstasien (ASEAN-länderna, Japan, Kina och Korea).

Sista ansökningsdag är den 16 oktober 2006.

Mer information samt ansökningsblankett hittar du på SSAAPS hemsida.

Senast uppdaterad: 06-08-29 10:37

 
 
I fokus
Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.  


Välbesökt Double Degree Programmes seminarium

STINT anordnade tisdagen den 6 mars Double Degree Programmes Seminar. Seminariet, som handlade om erfarenhetsutbyte och goda exempel, blev snabbt fullbokat och lockade besökare från flera lärosäten i olika delar av landet. Nu kan du ta del av presentationerna.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om STINTs satsning på ökad kommunikation och kunskapsspridning kring internationalisering av forskning och högre utbildning. Han skriver även om STINTs kommande nyhetsbrev och hans förhoppningar om detta.


STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan.