STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2006

Första innehavaren av Anna Lindh professuren vid Harvard utsedd

Publicerad 2006-09-20


Professuren som placerats vid fakulteten John F Kennedy School of Government på Harvarduniversitetet och benämns The Anna Lindh Professor of Practice of Global Leadership and Public Policy är nu tillsatt.

Författaren, journalisten och statsvetaren Samantha Power blir den första att inneha professuren i Anna Lindhs namn vid Harvard.

Stiftelsen beslutade i oktober 2004 att bidra med 100 000 dollar, Riksbankens jubileumsfond, RJ, med en miljon kronor och Ericsson med en miljon dollar till inrättande av professuren. Under senaste åren har ytterligare donationer tillkommit, bl a från förre USA-ambassadören Lyndon Olsson och Bernard Osher Foundation.

RJ och Stiftelsen har inbjudit Samantha Power att komma till Sverige för föreläsningar och besök vid relevanta institutioner. Besöket beräknas kunna äga rum under 2007.

Senast uppdaterad: 06-09-20 09:35

 
 
I fokus
Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.  


Välbesökt Double Degree Programmes seminarium

STINT anordnade tisdagen den 6 mars Double Degree Programmes Seminar. Seminariet, som handlade om erfarenhetsutbyte och goda exempel, blev snabbt fullbokat och lockade besökare från flera lärosäten i olika delar av landet. Nu kan du ta del av presentationerna.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om STINTs satsning på ökad kommunikation och kunskapsspridning kring internationalisering av forskning och högre utbildning. Han skriver även om STINTs kommande nyhetsbrev och hans förhoppningar om detta.


STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan.