STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2006

Första innehavaren av Anna Lindh professuren vid Harvard utsedd

Publicerad 2006-09-20


Professuren som placerats vid fakulteten John F Kennedy School of Government på Harvarduniversitetet och benämns The Anna Lindh Professor of Practice of Global Leadership and Public Policy är nu tillsatt.

Författaren, journalisten och statsvetaren Samantha Power blir den första att inneha professuren i Anna Lindhs namn vid Harvard.

Stiftelsen beslutade i oktober 2004 att bidra med 100 000 dollar, Riksbankens jubileumsfond, RJ, med en miljon kronor och Ericsson med en miljon dollar till inrättande av professuren. Under senaste åren har ytterligare donationer tillkommit, bl a från förre USA-ambassadören Lyndon Olsson och Bernard Osher Foundation.

RJ och Stiftelsen har inbjudit Samantha Power att komma till Sverige för föreläsningar och besök vid relevanta institutioner. Besöket beräknas kunna äga rum under 2007.

Senast uppdaterad: 06-09-20 09:35

 
 
I fokus
Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.


Välbesökt seminarium om STINTs nya satsning på Kina

Torsdagen den 23 augusti anordnade STINT ett frukostseminarium, där STINTs Kina-experter berättade om etableringen i landet och hur STINT kan erbjuda stöd till svenska lärosäten avseende omvärldsbevakning och strategiska samarbeten med Kina. Här kan du ta del av presentationerna från seminariet. 


Forskning vid och om International Branch Campuses

STINT studerar i samarbete med en forskningsmiljö på State University of New York at Albany bland annat hur forskningen utvecklar sig vid så kallade International Branch Campuses (IBCs).


Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ).