STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2006

Första innehavaren av Anna Lindh professuren vid Harvard utsedd

Publicerad 2006-09-20


Professuren som placerats vid fakulteten John F Kennedy School of Government på Harvarduniversitetet och benämns The Anna Lindh Professor of Practice of Global Leadership and Public Policy är nu tillsatt.

Författaren, journalisten och statsvetaren Samantha Power blir den första att inneha professuren i Anna Lindhs namn vid Harvard.

Stiftelsen beslutade i oktober 2004 att bidra med 100 000 dollar, Riksbankens jubileumsfond, RJ, med en miljon kronor och Ericsson med en miljon dollar till inrättande av professuren. Under senaste åren har ytterligare donationer tillkommit, bl a från förre USA-ambassadören Lyndon Olsson och Bernard Osher Foundation.

RJ och Stiftelsen har inbjudit Samantha Power att komma till Sverige för föreläsningar och besök vid relevanta institutioner. Besöket beräknas kunna äga rum under 2007.

Senast uppdaterad: 06-09-20 09:35

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.