STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2006

Första innehavaren av Anna Lindh professuren vid Harvard utsedd

Publicerad 2006-09-20


Professuren som placerats vid fakulteten John F Kennedy School of Government på Harvarduniversitetet och benämns The Anna Lindh Professor of Practice of Global Leadership and Public Policy är nu tillsatt.

Författaren, journalisten och statsvetaren Samantha Power blir den första att inneha professuren i Anna Lindhs namn vid Harvard.

Stiftelsen beslutade i oktober 2004 att bidra med 100 000 dollar, Riksbankens jubileumsfond, RJ, med en miljon kronor och Ericsson med en miljon dollar till inrättande av professuren. Under senaste åren har ytterligare donationer tillkommit, bl a från förre USA-ambassadören Lyndon Olsson och Bernard Osher Foundation.

RJ och Stiftelsen har inbjudit Samantha Power att komma till Sverige för föreläsningar och besök vid relevanta institutioner. Besöket beräknas kunna äga rum under 2007.

Senast uppdaterad: 06-09-20 09:35

 
 
I fokus
STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan. 


STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016.