STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2006

Workshop på temat Science and Foreign Policy

Publicerad 2006-09-28


Vilken betydelse har vetenskapen haft för utrikes- och säkerhetspolitiken? På vilken grund sker rådgivning inom dessa av tradition något slutna områden av "high politics"?

Frågorna tillhör inte de mest studerade, särskilt inte bland svenska historiker, statsvetare och andra forskare. Samtidigt är det viktiga frågor, som förmodligen bara blir viktigare i och med det vidgade säkerhetsbegreppet som för naturvetenskapliga och ekologiska aspekter in i bedömningarna.

I samband med att Anders Mellbourn vid årsskiftet lämnade sitt uppdrag som styrelseordförande i STINT, beslöt Stiftelsen att den skulle uppmärksamma ett av hans stora intressen genom en workshop. Denna äger rum i Stockholm 29-30 september 2006, med särskilt inbjudna deltagare.

Läs mer om programmet som innehåller några av de främsta internationella experterna på dessa frågor.

Science and Foreign Policy Programme

Senast uppdaterad: 06-10-01 00:03

 
 
I fokus
Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.


Välbesökt seminarium om STINTs nya satsning på Kina

Torsdagen den 23 augusti anordnade STINT ett frukostseminarium, där STINTs Kina-experter berättade om etableringen i landet och hur STINT kan erbjuda stöd till svenska lärosäten avseende omvärldsbevakning och strategiska samarbeten med Kina. Här kan du ta del av presentationerna från seminariet. 


Forskning vid och om International Branch Campuses

STINT studerar i samarbete med en forskningsmiljö på State University of New York at Albany bland annat hur forskningen utvecklar sig vid så kallade International Branch Campuses (IBCs).


Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ).