STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2006

Workshop på temat Science and Foreign Policy

Publicerad 2006-09-28


Vilken betydelse har vetenskapen haft för utrikes- och säkerhetspolitiken? På vilken grund sker rådgivning inom dessa av tradition något slutna områden av "high politics"?

Frågorna tillhör inte de mest studerade, särskilt inte bland svenska historiker, statsvetare och andra forskare. Samtidigt är det viktiga frågor, som förmodligen bara blir viktigare i och med det vidgade säkerhetsbegreppet som för naturvetenskapliga och ekologiska aspekter in i bedömningarna.

I samband med att Anders Mellbourn vid årsskiftet lämnade sitt uppdrag som styrelseordförande i STINT, beslöt Stiftelsen att den skulle uppmärksamma ett av hans stora intressen genom en workshop. Denna äger rum i Stockholm 29-30 september 2006, med särskilt inbjudna deltagare.

Läs mer om programmet som innehåller några av de främsta internationella experterna på dessa frågor.

Science and Foreign Policy Programme

Senast uppdaterad: 06-10-01 00:03

 
 
I fokus
Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.  


Välbesökt Double Degree Programmes seminarium

STINT anordnade tisdagen den 6 mars Double Degree Programmes Seminar. Seminariet, som handlade om erfarenhetsutbyte och goda exempel, blev snabbt fullbokat och lockade besökare från flera lärosäten i olika delar av landet. Nu kan du ta del av presentationerna.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om STINTs satsning på ökad kommunikation och kunskapsspridning kring internationalisering av forskning och högre utbildning. Han skriver även om STINTs kommande nyhetsbrev och hans förhoppningar om detta.


STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan.