STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2006

Workshop på temat Science and Foreign Policy

Publicerad 2006-09-28


Vilken betydelse har vetenskapen haft för utrikes- och säkerhetspolitiken? På vilken grund sker rådgivning inom dessa av tradition något slutna områden av "high politics"?

Frågorna tillhör inte de mest studerade, särskilt inte bland svenska historiker, statsvetare och andra forskare. Samtidigt är det viktiga frågor, som förmodligen bara blir viktigare i och med det vidgade säkerhetsbegreppet som för naturvetenskapliga och ekologiska aspekter in i bedömningarna.

I samband med att Anders Mellbourn vid årsskiftet lämnade sitt uppdrag som styrelseordförande i STINT, beslöt Stiftelsen att den skulle uppmärksamma ett av hans stora intressen genom en workshop. Denna äger rum i Stockholm 29-30 september 2006, med särskilt inbjudna deltagare.

Läs mer om programmet som innehåller några av de främsta internationella experterna på dessa frågor.

Science and Foreign Policy Programme

Senast uppdaterad: 06-10-01 00:03

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.