STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2006

Workshop på temat Science and Foreign Policy

Publicerad 2006-09-28


Vilken betydelse har vetenskapen haft för utrikes- och säkerhetspolitiken? På vilken grund sker rådgivning inom dessa av tradition något slutna områden av "high politics"?

Frågorna tillhör inte de mest studerade, särskilt inte bland svenska historiker, statsvetare och andra forskare. Samtidigt är det viktiga frågor, som förmodligen bara blir viktigare i och med det vidgade säkerhetsbegreppet som för naturvetenskapliga och ekologiska aspekter in i bedömningarna.

I samband med att Anders Mellbourn vid årsskiftet lämnade sitt uppdrag som styrelseordförande i STINT, beslöt Stiftelsen att den skulle uppmärksamma ett av hans stora intressen genom en workshop. Denna äger rum i Stockholm 29-30 september 2006, med särskilt inbjudna deltagare.

Läs mer om programmet som innehåller några av de främsta internationella experterna på dessa frågor.

Science and Foreign Policy Programme

Senast uppdaterad: 06-10-01 00:03

 
 
I fokus
STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan. 


STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016.