STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2006

Stipendium för lärarutbyte

Publicerad 2006-10-02


Stiftelsen STINT inbjuder universitet och högskolor att nominera en lärare till STINT Programme for Excellence in Teaching

I dagarna inbjuder Stiftelsen universitet och högskolor att nominera en kandidat till ett stipendium som gör det möjligt att höstterminen 2007 vistas vid ett amerikanskt lärosäte med inriktning mot "liberal education". De institutioner som Stiftelsen samarbetar med utmärker sig genom att erbjuda grundutbildning av mycket hög kvalitet.

STINT Programme for Excellence in Teaching syftar till att ge svenska universitetslärare och lärosäten möjlighet att utvecklas och skapa nya nätverk med utgångspunkt i lärarrollen snarare än forskarrollen.

Senast den 15 november 2006 skall Stiftelsen ha mottagit nomineringen i enlighet med de instruktioner som skickats till lärosätet.

Läs mer

Senast uppdaterad: 06-10-04 19:37

 
 
I fokus
Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.


Välbesökt seminarium om STINTs nya satsning på Kina

Torsdagen den 23 augusti anordnade STINT ett frukostseminarium, där STINTs Kina-experter berättade om etableringen i landet och hur STINT kan erbjuda stöd till svenska lärosäten avseende omvärldsbevakning och strategiska samarbeten med Kina. Här kan du ta del av presentationerna från seminariet. 


Forskning vid och om International Branch Campuses

STINT studerar i samarbete med en forskningsmiljö på State University of New York at Albany bland annat hur forskningen utvecklar sig vid så kallade International Branch Campuses (IBCs).


Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ).