STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2006

Stipendium för lärarutbyte

Publicerad 2006-10-02


Stiftelsen STINT inbjuder universitet och högskolor att nominera en lärare till STINT Programme for Excellence in Teaching

I dagarna inbjuder Stiftelsen universitet och högskolor att nominera en kandidat till ett stipendium som gör det möjligt att höstterminen 2007 vistas vid ett amerikanskt lärosäte med inriktning mot "liberal education". De institutioner som Stiftelsen samarbetar med utmärker sig genom att erbjuda grundutbildning av mycket hög kvalitet.

STINT Programme for Excellence in Teaching syftar till att ge svenska universitetslärare och lärosäten möjlighet att utvecklas och skapa nya nätverk med utgångspunkt i lärarrollen snarare än forskarrollen.

Senast den 15 november 2006 skall Stiftelsen ha mottagit nomineringen i enlighet med de instruktioner som skickats till lärosätet.

Läs mer

Senast uppdaterad: 06-10-04 19:37

 
 
I fokus
STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan. 


STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016.