STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2006

Developing cooperation with Korea

Publicerad 2006-10-05


During the autumn of 2005 the STINT Foundation explored the possibilities of a wider scientific exchange between Sweden and Korea. In December of 2005 STINT and Korea Science and Engineering Foundation, KOSEF, signed a Memorandum of Understanding to this effect.

The purpose of this agreement is to strengthen the cooperation between Sweden and Korea through visiting scientists, bilateral projects, seminars, workshops and conferences.

The first workshop was held in April of 2006 in Stockholm on the topic of “Intelligent Systems for Societal Challenges of the 21st Century”. There will be a follow-up in Korea in mid-November of 2006. In conjunction with the conference in April the STINT Foundation together with VINNOVA also arranged a seminar called “Future Focus: Korea”. This allowed for representatives of the business world as well as the universities to meet and discuss the possibilities of an increased collaboration.

The STINT Foundation is now proceeding to further strengthen Swedish-Korean exchange. During the autumn of 2006 STINT will offer a limited number of stipends for Swedish PhD-students to participate in Korean summer schools. The plan is to offer similar opportunities for Korean students in the future. In addition, the STINT Foundation will shortly invite a Korean university to nominate candidates to the STINT Scholarship for Academic Excellence programme, for studies at an international Master degree programme in Sweden.

Senast uppdaterad: 06-10-05 21:19

 
 
I fokus
STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan. 


STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016.