STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2006

Utvecklat samarbete med Korea

Publicerad 2006-10-05


Under hösten 2005 undersökte STINT förutsättningarna för ett vidgat samarbete mellan Sverige och Korea. I december undertecknade STINT och Korea Science and Engineering Foundation, KOSEF ett Memorandum of Understanding.

Överenskommelsen syftar till att främja samarbete mellan Sverige och Korea genom t.ex. gästforskarbesök, gemensamma forskningsprojekt, seminarier, workshops och konferenser.

En första workshop arrangerades i april 2006 i Stockholm inom ”Intelligent Systems for Societal Challenges of the 21st Century”. Denna kommer nu att följas upp med ytterligare en workshop, denna gång i mitten av november i år, i Korea. I samband med vårens workshop anordnade Stiftelsen också tillsammans med VINNOVA ett seminarium ”Future Focus: Korea” där företrädare för såväl akademi som näringsliv och andra organisationer diskuterade möjligheter och hinder för ökat samarbete.

Stiftelsen går nu vidare i sitt arbete. Under hösten 2006 kommer STINT att erbjuda ett begränsat antal stipendier för att svenska doktorander och studenter på magisternivå skall delta i koreanska sommarskolor. Tanken är att i framtiden kunna erbjuda motsvarande möjligheter för koreanska studenter. STINT kommer också inom kort att inbjuda ett koreanskt universitet att nominera kandidater till stipendier inom programmet STINT Scholarship for Academic Excellence, för studier inom ett internationellt magisterprogram.

Senast uppdaterad: 06-10-05 13:42

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.