STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2006

Utvecklat samarbete med Korea

Publicerad 2006-10-05


Under hösten 2005 undersökte STINT förutsättningarna för ett vidgat samarbete mellan Sverige och Korea. I december undertecknade STINT och Korea Science and Engineering Foundation, KOSEF ett Memorandum of Understanding.

Överenskommelsen syftar till att främja samarbete mellan Sverige och Korea genom t.ex. gästforskarbesök, gemensamma forskningsprojekt, seminarier, workshops och konferenser.

En första workshop arrangerades i april 2006 i Stockholm inom ”Intelligent Systems for Societal Challenges of the 21st Century”. Denna kommer nu att följas upp med ytterligare en workshop, denna gång i mitten av november i år, i Korea. I samband med vårens workshop anordnade Stiftelsen också tillsammans med VINNOVA ett seminarium ”Future Focus: Korea” där företrädare för såväl akademi som näringsliv och andra organisationer diskuterade möjligheter och hinder för ökat samarbete.

Stiftelsen går nu vidare i sitt arbete. Under hösten 2006 kommer STINT att erbjuda ett begränsat antal stipendier för att svenska doktorander och studenter på magisternivå skall delta i koreanska sommarskolor. Tanken är att i framtiden kunna erbjuda motsvarande möjligheter för koreanska studenter. STINT kommer också inom kort att inbjuda ett koreanskt universitet att nominera kandidater till stipendier inom programmet STINT Scholarship for Academic Excellence, för studier inom ett internationellt magisterprogram.

Senast uppdaterad: 06-10-05 13:42

 
 
I fokus
Fullsatt Strategic Grants for Internationalisation seminarium

Onsdagen den 7 mars anordnade STINT ett seminarium på temat strategisk internationalisering. Seminariet lockade många nyckelpersoner inom området som blev ett värdefullt tillfälle för deltagarna att dela erfarenheter och knyta nya kontakter.  


Välbesökt Double Degree Programmes seminarium

STINT anordnade tisdagen den 6 mars Double Degree Programmes Seminar. Seminariet, som handlade om erfarenhetsutbyte och goda exempel, blev snabbt fullbokat och lockade besökare från flera lärosäten i olika delar av landet. Nu kan du ta del av presentationerna.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om STINTs satsning på ökad kommunikation och kunskapsspridning kring internationalisering av forskning och högre utbildning. Han skriver även om STINTs kommande nyhetsbrev och hans förhoppningar om detta.


STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan.