STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2006

Utvecklat samarbete med Korea

Publicerad 2006-10-05


Under hösten 2005 undersökte STINT förutsättningarna för ett vidgat samarbete mellan Sverige och Korea. I december undertecknade STINT och Korea Science and Engineering Foundation, KOSEF ett Memorandum of Understanding.

Överenskommelsen syftar till att främja samarbete mellan Sverige och Korea genom t.ex. gästforskarbesök, gemensamma forskningsprojekt, seminarier, workshops och konferenser.

En första workshop arrangerades i april 2006 i Stockholm inom ”Intelligent Systems for Societal Challenges of the 21st Century”. Denna kommer nu att följas upp med ytterligare en workshop, denna gång i mitten av november i år, i Korea. I samband med vårens workshop anordnade Stiftelsen också tillsammans med VINNOVA ett seminarium ”Future Focus: Korea” där företrädare för såväl akademi som näringsliv och andra organisationer diskuterade möjligheter och hinder för ökat samarbete.

Stiftelsen går nu vidare i sitt arbete. Under hösten 2006 kommer STINT att erbjuda ett begränsat antal stipendier för att svenska doktorander och studenter på magisternivå skall delta i koreanska sommarskolor. Tanken är att i framtiden kunna erbjuda motsvarande möjligheter för koreanska studenter. STINT kommer också inom kort att inbjuda ett koreanskt universitet att nominera kandidater till stipendier inom programmet STINT Scholarship for Academic Excellence, för studier inom ett internationellt magisterprogram.

Senast uppdaterad: 06-10-05 13:42

 
 
I fokus
STINT bidrar till nytt stort samarbete med Japan

Forskare från sju svenska och åtta japanska lärosäten samlades under tre dagar i oktober vid Lunds universitet för att utveckla nya samarbeten inom forskning, utbildning och innovation. Detta första MIRAI-seminarium samlade cirka 170 deltagare som utgjordes av forskare, rektorer, dekaner samt representanter från utbildningsdepartementen, olika myndigheter, forsknings- finansiärer och forskningsanläggningar från både Sverige och Japan. 


STINT beviljar snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Göteborgs universitet har tillsammans med fyra medsökande lärosäten initierat ett projekt som ska underlätta för nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har tilldelats en miljon kronor inom STINTs satsning Grants for Integration and Internationalisation.


Effektanalysen visar att STINT internationaliserar svenska lärosäten

Effektanalysen av STINT samlade verksamhet 1994 – 2015 visar på flera positiva konsekvenser. Huvuddelen av STINTs medel har investerats i forskningssamarbeten som överlag varit framgångsrika och ofta fortsatt långt efter att STINTs finansiering upphört.


Forskarmobilitet på svenska lärosäten

STINT har tillsammans med Elsevier kartlagt hur forskare rör sig mellan olika lärosäten. I den dataintensiva rapporten presenteras ’brain circulation maps’ för 28 svenska lärosäten för tre slags mobilitet; nationell, internationell och total. Mobilitetsstudien lanserades vid ett fullsatt seminarium den 9:e december 2016.