STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2006

Utvecklat samarbete med Korea

Publicerad 2006-10-05


Under hösten 2005 undersökte STINT förutsättningarna för ett vidgat samarbete mellan Sverige och Korea. I december undertecknade STINT och Korea Science and Engineering Foundation, KOSEF ett Memorandum of Understanding.

Överenskommelsen syftar till att främja samarbete mellan Sverige och Korea genom t.ex. gästforskarbesök, gemensamma forskningsprojekt, seminarier, workshops och konferenser.

En första workshop arrangerades i april 2006 i Stockholm inom ”Intelligent Systems for Societal Challenges of the 21st Century”. Denna kommer nu att följas upp med ytterligare en workshop, denna gång i mitten av november i år, i Korea. I samband med vårens workshop anordnade Stiftelsen också tillsammans med VINNOVA ett seminarium ”Future Focus: Korea” där företrädare för såväl akademi som näringsliv och andra organisationer diskuterade möjligheter och hinder för ökat samarbete.

Stiftelsen går nu vidare i sitt arbete. Under hösten 2006 kommer STINT att erbjuda ett begränsat antal stipendier för att svenska doktorander och studenter på magisternivå skall delta i koreanska sommarskolor. Tanken är att i framtiden kunna erbjuda motsvarande möjligheter för koreanska studenter. STINT kommer också inom kort att inbjuda ett koreanskt universitet att nominera kandidater till stipendier inom programmet STINT Scholarship for Academic Excellence, för studier inom ett internationellt magisterprogram.

Senast uppdaterad: 06-10-05 13:42

 
 
I fokus
Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.


Välbesökt seminarium om STINTs nya satsning på Kina

Torsdagen den 23 augusti anordnade STINT ett frukostseminarium, där STINTs Kina-experter berättade om etableringen i landet och hur STINT kan erbjuda stöd till svenska lärosäten avseende omvärldsbevakning och strategiska samarbeten med Kina. Här kan du ta del av presentationerna från seminariet. 


Forskning vid och om International Branch Campuses

STINT studerar i samarbete med en forskningsmiljö på State University of New York at Albany bland annat hur forskningen utvecklar sig vid så kallade International Branch Campuses (IBCs).


Intressanta diskussioner om kopplingen mellan forskning och utbildning

Tisdagen den 22 maj anordnade STINT tillsammans med KTH och Umeå universitet seminariet Implementing Linkages between Education & Research. Seminariet lockade ett 70-tal deltagare från svenska och utländska lärosäten, samt Regeringskansliet och Universitetskanslersämbetet (UKÄ).