STINT Box 3523
103 69 STOCKHOLM
Tel:08-671 19 90
E-post:info(#at#)stint(#dot#)se
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Nyheter / 2006

Förändringar i programmet för Kulturvetarstipendier

Publicerad 2006-10-23


Inför årets ansökningsomgång av Kulturvetarstipendier har STINT beslutat om tre förändringar i programmet. Förändringarna införs som ett resultat av den utvärdering som gjorts av programmet under 2006.

- Ansökningar ska i fortsättningen skrivas på engelska.

- Ersättningsnivåer kommer framöver att beräknas utifrån kostnadsläget i respektive land.

- Möjligheter för handledares besök vid det utländska lärosätet kommer att införas.

Sista ansökningsdatum är den 15 december.

Senast uppdaterad: 06-11-09 17:03

 
 
I fokus
Rapport till Regeringen om hur Sverige ska arbeta med Kina

Regeringskansliet har gett Sylvia Schwaag Serger i uppdrag att utreda hur Sverige ska arbeta med Kina inom innovation, forskning och högre utbildning. 


Nya medarbetare

Vi har under det sista halvåret stärkt vår organisation med fyra nya medarbetare inom olika verksamhetsdelar.


VD har ordet

Andreas Göthenberg berättar om Sweden-Japan University and Research Leadership Summit i Kyoto, som STINT ordnar tillsammans med svenska ambassaden i Tokyo.
Han skriver även om STINTs satsning på Kina och hälsar fyra nya medarbetare välkomna.


Internationalisering behöver ett internationellt perspektiv

Sverige behöver förbereda sig för de globala förändringar som är på gång vad gäller kunskapsproduktion och konkurrensen om kunskapsresurser. Det skriver STINT i yttrandet till internationaliseringsutredningen första del.